KARTLÄGGNING | Kvinnorna dominerade innovations- och entreprenörskapsforskningen 2021

Maria
 Gustafsson
DELA
Ruijie Tian, Camilla Lundgren, Eve-Michelle Basu, Shanyun Sam Lu, Sumaya Hashim och Helena Fornstedt är några av de 22 kvinnor som disputerade inom innovation och entreprenörskap förra året.

Förra året var det dubbelt så många kvinnor än män som disputerade på området innovation och entreprenörskap. Det visar Esbris kartläggning.

Under 2021 disputerade 22 kvinnor och 11 män inom innovations- och entreprenörskapsforskningen. 2020 var det nästan jämt lopp – 19 män och 16 kvinnor. Kartläggningen är gjord utifrån Esbris Kunskapsbank där samtliga forskningsartiklar finns.

Sedan två år tillbaka arbetar Esbri ännu mer nyhetsinriktat än tidigare, och skriver populärvetenskapliga artiklar om samtliga avhandlingar inom innovations- och entreprenörskapsforskningen. Om förra årets dominans av kvinnor var temporär är för tidigt att säga.

– Det är uppseendeväckande många fler kvinnor än män som disputerade förra året. Vi kommer även framöver att jobba nyhetsinriktat och kartlägga avhandlingar, lärosäten och kön. På så vis kan vi längre fram uttala oss om huruvida det är en skillnad i könsfördelningen inom vårt forskningsområde generellt eller om kvinnornas dominans förra året var tillfällig, säger Magnus Aronsson, vd på Esbri.

Lärosätena som levererar flest avhandlingar

Under 2020 och 2021 levererade totalt 19 svenska lärosäten 68 stycken avhandlingar inom området innovation och entreprenörskap. Avhandlingarna är jämnt fördelade över åren. Jönköping university var lärosätet med flest avhandlingar, 10 stycken, under tidsperioden.Till listan.

Om kartläggningen
Kartläggningen är framtagen utifrån Esbris publiceringar av populärvetenskapliga artiklar om forskning inom innovations- och entreprenörskapsforskningen 2020 och 2021. Esbri intervjuar de doktorander som lägger fram avhandlingar om innovation och entreprenörskap. Artiklarna publiceras på esbri.se normalt några dagar före disputation.

Läs artiklar om kvinnornas avhandlingar:
Annie Roos, Sveriges lantbruksuniversitet
Dags att skrota gamla entreprenörsideal
Anna Stevenson, Lunds universitet
Socialt entreprenörskap – för vem?
Caitlin Ferreira, Luleå tekniska universitet
Hybridentreprenörer kombinerar två världar
Camilla Lundgren, Chalmers
Från mek med skruv till AI
Cinzia Sansone, Tekniska Högskolan i Jönköping
Svenskbaserade företag konkurrerar med kvalitet
Cynthia Sin Tian Ho, KTH
Stängda bankkontor minskar nyföretagandet
Eva Berggren, Högskolan i Halmstad
Låt studenterna sköta kommersialiseringen
Eve-Michelle Basu, Uppsala universitet
Innovationslabbens idéer kortlivade
Helena Fornstedt, Uppsala universitet
Innovationsmotståndare räddar världen
Janna Alvedalen, Lunds universitet
Smart kapital bäst för life science-företag
Jeanette Engzell, Uppsala universitet
Så får du fler intraprenörer i företaget
Jenny Ahlberg, Linnéuniversitetet
”I familjeföretag kan man ha alla roller samtidigt”
Johanna Lauri, Umeå universitet
När feministiskt företagande blir aktivism
Katarina Ellborg, Linnéuniversitetet
Bilder hjälper studenter att förstå entreprenörskap
Marianna Kambanou, Linköpings universitet
Så blir företag cirkulära
Nadia Arshad, Internationella handelshögskolan i Jönköping
Crowdfunding: de är typerna som investerar i din idé
Pamela Nowell, Chalmers
Flexibla team lyckas bäst
Patricia Lagun Mesquita, Blekinge tekniska högskola
Rätt designbeslut leder till hållbara produkter
Ruijie Tian, Göteborgs universitet
Kinas klimatpolitik skapar fler gröna patent
Shanyun Sam Lu, Internationella handelshögskolan i Jönköping
Industriföretag tvingas till udda handlingar för att överleva
Sumaya Hashim, Internationella handelshögskolan i Jönköping
Skilsmässa banar väg för kvinnors entreprenörskap i mellanöstern
Tanya Kolyaka, Lunds universitet
”Man måste ta bootstrapping på allvar”

1262

DELA