Flexibla team lyckas bäst

Helene
 Thorgrimsson
DELA
Pamela Nowell disputerar på Chalmers. Foto: Olle Svensson

I startups sker allt från scratch och det finns inga fastslagna normer eller arbetsmetoder att förhålla sig till. Teamens relationer ersätter därför struktur i början.

Pamela Nowell har följt team i tio startups under 18 månader och fördjupat sig i hur teamens relationer utvecklas. Via intervjuer har hon kartlagt hur medlemmarna i teamen påverkar de företag de startar, och varför vissa team misslyckas medan andra är framgångsrika.

– Att starta företag är en extrem situation med stor osäkerhet och brist på struktur. Grundarna börjar från scratch och har ingen aning om hur vägen framåt kommer att se ut. Då är det nödvändigt att skapa bra relationer, säger Pamela Nowell.

Våga visa styrkor och svagheter

Många entreprenöriella företag startas av två eller tre personer, exempelvis kollegor, klasskamrater, vänner eller kärlekspar. Teamen ställs ofta inför både affärsmässiga och ekonomiska utmaningar.

– I startups finns varken struktur, normer eller arbetsmetoder att förhålla sig till. Därför måste teamets relationer ge nödvändigt stöd tills mer formella organisationsstrukturer har skapats.

Nowell noterade att teamen kanske inte alltid förstod vad de gav sig in på, och att de kände tveksamhet inför att komma nära varandra i en arbetsrelation. Men teamen drevs ändå av en stark vilja att gå in i den obekväma situationen.

– Teammedlemmarna måste våga visa sig sårbara och vara öppna mot varandra. De behöver absolut inte dela med sig av sitt privatliv, men däremot är det nödvändigt att visa sina starka och svaga sidor, och även acceptera att de har fel ibland. Det är viktigt att kunna diskutera svåra frågor, lösa konflikter och växa tillsammans, säger Pamela Nowell.

Omfamna osäkerheten

Studien visar att det inte alltid är lyckosamt att försöka kontrollera den osäkra situationen som en startup innebär. Eftersom teamet bokstavligt talat är startupen i början finns ingen annan struktur än relationerna. Ju snabbare teamet hittar en fungerande struktur, desto större är chansen att de lyckas i sitt företagande. Men det är ingen lätt process, oftast behöver organisationsstrukturerna stötas och blötas ett antal gånger innan de är satta.

– De team som var flexibla i arbetet med relationer och strukturer lyckades bättre än de som hade bråttom med att fastställa organisationsstrukturerna. En annan framgångsfaktor är att teamet satsar helhjärtat på företaget. I vissa fall är det nödvändigt att splittra team och ta in nya medlemmar, säger Nowell

Nowell ser flera praktiska implikationer av sina studier. Utbildare, coacher, policymakare och startupteam behöver förstå vikten av goda relationer för att stötta och bygga företag. Dessa relationer ska inte ses enbart som typiska arbetsrelationer. Tillit, kommunikation och ömsesidighet är nyckelfaktorer.

Hon berättar att det i USA finns aktörer som arbetar med ”familjeterapi” för team som behöver lösa problem och utveckla relationerna i början av företagsresan. De lägger lika stor vikt vid relationerna som att utveckla företagets produkter och tjänster.

– Jag tror inte att det finns något sådant i Sverige ännu, men det kan absolut bli verklighet så småningom, säger hon.

MER OM AVHANDLINGEN

Pamela Nowell lägger fram avhandlingen Up close and personal: How relational dynamics in founding teams are shaped by the context of entrepreneurship på Chalmers 28 maj 2021 klockan 13.30. Disputationen sker via Zoom och avhandlingen kan laddas ner som PDF.

Kontakta nowell@chalmers.se

1459

DELA