AVHANDLING | Kinas klimatpolitik skapar fler gröna patent

Maria
 Gustafsson
DELA
Kina står för nästan 30 procent av världens koldioxidutsläpp. Än så länge ökar landets utsläpp, men beräknas börja minska år 2030 med de nya klimatmålen. Foto: Unsplash.

Kina har infört handel med utsläppsrätter för att minska utsläppen. Men vilken effekt har klimatpolitiken egentligen?

Kinas president Xi Jinping lovade för ett år sedan att landet ska vara klimatneutralt vid 2060. I linje med klimatmålen har Kina infört handel med utsläppsrätter, som innebär ett tak för hur mycket koldioxid företagen får släppa ut. Mängden utsläpp delas upp mellan företagen i systemet. De som inte använder hela sin utsläppsrätt kan spara eller sälja vidare överskottet till andra företag. Företag som behöver använda fler utsläppsrätter än de blivit tilldelade kan köpa extra utsläppsrätter. Men de är ofta mycket dyra för att skapa incitament för företag att i stället investera i teknik som minskar utsläppen.

Ruijie Tian. Foto: Lars Magnusson.

Ruijie Tian har nyligen disputerat vid Göteborgs universitet. I sin avhandling har hon studerat hur företag i sex regioner i Kina har reagerat på systemet för utsläppshandel. Det visar sig att ju högre priset på koldioxidutsläpp är, desto fler gröna innovationer skapas. Men det gäller inte alla företag.

– Det är endast företag med hög produktivitet, samt de företag som tidigare har förnyat sig, som har reagerat positivt på klimatpolitiken. De minst produktiva ökade inte sina gröna patent och inte heller de som aldrig tidigare sysslat med förnyelse, säger Ruijie Tian.

Minskade utsläpp

Peking är den region i Kina som har de högsta priserna på koldioxid, så företagen där har alltså de högsta energikostnaderna i landet. Ruijie Tians avhandling visar att systemet för utsläppsrätt har lett till minskade koldioxidutsläpp bland företag inom regionens industrisektor. Minskningen beror främst på att de bytt sin bränsleförbrukning från kol till naturgas. Företag inom tjänstesektorn har däremot inte minskat sina utsläpp.

– Det är på ett sätt förvånande, men inte oväntat. Tjänsteföretag har mindre kunskap om den energiförbrukning som används i produktionen, och transaktionskostnaderna är relativt sett större för mindre företag och företag inom tjänstesektorn.

Vad hoppas du på att din forskning bidrar med?

– Jag tror att beslutsfattare kan ha nytta av min forskning eftersom jag har studerat hur företag reagerar på klimatpolitik. Även Vietnam, Chile och Indonesien som är i startgroparna att införa klimatpolitiska regelverk kan ha nytta av min forskning, säger Ruijie Tian.

Kontakta tianruijie.1@bytedance.com

Mer om avhandlingen
Ruijie Tian disputerade vid Göteborgs universitet 10 september 2021. I dag jobbar hon som ekonom på Bytedance, som är ett kinesiskt multinationellt företag för internetteknik. Ruijie Tians avhandlning heter Impacts of Climate Policy and Natural Disasters: Evidence from China och kan laddas ner som PDF.

705

DELA