Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Boktips

Här hittar du boktips inom fälten innovation, entreprenörskap och småföretagande.
De flesta böckerna är forskningsbaserade, men inte alltid.

Vi vet sedan tidigare att innovationsprocesser är långsamma, kollektiva och sociala. I boken Encouraging Innovation – Cognition, Education, and Implementation djupdyker författaren i en stor volym internationella forskningsartiklar för att reda ut detta närmare. Den första delen handlar om hur viktiga de kognitiva och sociala färdigheterna är för innovationsförmåga. Till exempel får vi veta allt […]

I den kontext som människan lever och verkar i, med oändliga möjligheter till skapande och innovation, inspireras våra idéer av saker vi ser och lär oss; upplevelser, människor och platser, idéer, kultur och andras kreativa verk och innovationer. Men hur navigerar vi i denna snåriga storskog av kreativa möjligheter? I boken Creativity in Large-Scale Contexts […]

Människor “i allmänhet” såväl som den akademiska världen har en pessimistisk bild av vad artificiell intelligens, AI, och andra tekniska innovationer kommer att innebära för jobb och arbetsmarknaden i stort. Men kommer det verkligen att bli så illa? Det tror inte forskarna och författarna av boken The Work of the Future: Building Better Jobs in […]

Krusiduller och överkonstruktion är vanliga inslag till nya produkter och tjänster som tas fram och blir innovationer. Men tilläggen används sällan av konsumenten, utan är snarare avsedda att mata marknaden med ett ständigt flöde av ”innovationer” (tänk nya versioner av smartphones).  Frugal – eller sparsam, enkel – innovation innebär ett motsatt sätt att utveckla innovationer. […]

Innovation har bidragit stort till vårt rika och välmående land. Men innovation är i dag ett modeord som många ser som den snabba lösningen på de flesta samhällsproblem. Det får privata så väl som offentliga aktörer att öppna plånboken för dyra marknadsförings-insatser som sällan leder till – just det, innovation. Det menar sociologen Olof Hallonsten, […]

Så gott som alla småföretag idag behöver ha digital kunskap för att lyckas lansera produkter/tjänster, generera intäkter, minska kostnader, hitta nya kunder och växa. Men vilka är de viktigaste färdigheterna för entreprenörer i en digital värld? Hur förändrar digitaliseringen produktdesign och kommunikation med kunderna? Och hur kan småföretag i icke-digitala branscher övervinna den digitala klyftan? […]

Vi har lärt oss att lyckat entreprenörskap går ut på att växa snabbt, etablera sig på så många platser som möjligt och att vinstmaximera. På ekonomiutbildningar världen över är superentreprenörer som Elon Musk och Bill Gates de stora idealen, och studentlitteraturen baseras så gott som uteslutande på erövringens logik. Men är dessa ideal hållbara för […]

Framtidens arbete, hälsa, transport, försvar, handel, utbildning, tillverkning, kultur… ja egentligen allt kommer att påverkas av artificiell intelligens, AI. Än så länge är det svårt att säga exakt hur och i vilken utsträckning. Men att den omstridda tekniken just här och nu omvandlar samhällen och ekonomier runt om i världen är forskningen överens om. I […]

Sverige är det land i världen som har skapat flest innovationer i förhållande till sin folkmängd. Och år efter år rankas vi som ett av de ledande innovationsländerna. Vanligtvis brukar innovationskraften förklaras med den starka ingenjörstraditionen i Sverige. Men det finns också saker i svensk historia och kultur som har varit gynnsamt för framväxten av […]

Innovation handlar till stor del om att anpassa sig till förändringar, så som klimatförändringar, pandemier eller krig i närmiljö. Och innovation sker ofta i ekosystem, eller kluster. Det är just det som boken Clusters of Innovation in the Age of Disruption handlar om. Den beskriver hur entreprenörer, riskkapitalister och stora företag gemensamt skapar innovativa lösningar […]

Nya företag med ursprung i forskning från universitet och högskolor – så kallade akademiska avknoppningar – ses ofta som framtidens hopp. Men den tidiga utvecklingsfasen brukar kännetecknas av stora utmaningar. Rollerna är nya och andra uppgifter står för dörren. Till exempel är kunskapen om forskningsinnovationen ofta starkt knuten till grundaren/grundarna, och innovationen okänd på marknaden. […]

Begreppet innovation har varit ett ”buzzword” länge. Det löser stora problem, genererar makalösa värden, jobb, vinster och utveckling – ja, innovation tycks vara lösningen på all världens problem. Men vad är innovation? Det frågar sig redaktörerna till boken Debating Innovation – Perspectives and Paradoxes of an Idealized Concept. De menar att när ett begrepp definieras […]

Arkiv