NY AVHANDLING | Skilsmässa banar väg för kvinnors entreprenörskap i mellanöstern

Maria
 Gustafsson
DELA
Sumaya Hashim disputerade nyligen vid Jönköping International Business School. Foto: Axess TV.

Att skilja sig i länder med en stark familjekultur är inte det enklaste. Men för de kvinnor som lyckas kan uppbrottet vara en väg in i entreprenörskap.

Sumaya Hashim ogillar att prata om mellanöstern som en enhet. Länderna i området skiljer sig stort åt. I de oljerika Gulfstaterna, till exempel, har det politiska läget varit stabilt jämfört med många grannländer. I linje med klimatmålen i Agenda 2030 har politikerna i området insett det ohållbara i att enbart leva på oljeproduktion. I stället satsar regeringar stort på infrastruktur, hälsa och utbildning.

I Bahrain, där Hashims doktorsavhandling tar avstamp, är kvinnorna mer välutbildade än män. Regeringen uppmuntrar både män och kvinnor att starta företag, bland annat genom att erbjuda stora statliga subventioner. Kvinnors entreprenörskap i Bahrain har stora likheter med svenska kvinnors entreprenörskap, förutom på ett område, menar Sumaya Hashim.

– Mycket har förändrats i Bahrain, men familjekulturen och de patriarkala strukturerna lever kvar. Mannen är familjens överhuvud och förväntas försörja familjen. Kvinnan tillåts utbilda sig och att jobba så länge mannen godkänner det.

Skilda kvinnor stigmatiseras

Sumaya Hashim berättar att de flesta män uppmuntrar sina fruar att utbilda sig och att jobba. Men valet av yrke ska mer eller mindre ”godkännas” av flera familjemedlemmar. En kvinnas val i livet påverkar hela familjens rykte och status, därav de högljudda rösterna i släkten. Skilsmässa på kvinnans initiativ är en skam och motarbetas hårt. Skilda kvinnor stigmatiseras av familj, vänner och samhälle. Något som naturligtvis påverkar måendet.

Det är utifrån den kontexten som Hashim har studerat kvinnors entreprenörskap. Hon har intervjuat 24 kvinnor i Bahrain som har genomgått en skilsmässa på eget initiativ. Bland dem har några fortsatt på sina ofta välbetalda jobb efter den uppslitande skilsmässan medan de allra flesta har startat eget företag. Sumaya Hashim ville ta reda på varför vissa skilda kvinnor väljer att starta företag och andra inte. Och om det finns några gemensamma drivkrafter för de olika livsvalen.

– De kvinnor som känt sig instängda och förtryckta i äktenskapet var dem som valde att starta företag. Meningslösheten de känt efter skilsmässan gjorde att de sökte sig till meningsfulla sammanhang och investerade i sig själva på olika sätt, tillexempel genom utbildningar.

– Alla hade behov av att lära känna sig själva utanför familjen, och entreprenörskap blev en del i den personliga utvecklingen. De delar med sig av sina erfarenheterna till andra kvinnor för att inge hopp om att det finns en väg ut från förtryckande äktenskap, förklarar Sumaya Hashim.

Den andra gruppen skilda kvinnor – som valde att inte starta företag – visade sig ha en annan erfarenhet av äktenskapet. Kvinnorna hade varit olyckliga med sin man, men kände samtidigt stöd från sina familjer. Det gjorde att de inte kände sig lika instängda och förtryckta som den andra gruppen. Dåligt mående och känsla av meningslöshet efter skilsmässan botade de här kvinnorna på helt andra sätt.

– De spenderade tid med vänner, festade och hade kul tills de hittade en ny man att gifta sig med. Och då mådde de bra igen, berättar Sumaya Hashim.

Kungliga utmärkelser den högsta nivån av framgång

Det finns tre nivåer av framgång för en entreprenörskvinna i mellanöstern; bygger entreprenörskapet på lust och familjen – särskilt pappan – har godkänt yrkesvalet har kvinnan lyckats bra. För att anses ännu lite mer lyckad ska hon vara etablerad på marknaden och ha ett stort nätverk. Och det som ger henne allra högst status är en utmärkelse av kungafamiljen.

– På samma sätt som prins Daniel delar ut pris till svenska entreprenörer, gör kungligheterna det i Bahrain. Men det är betydligt vanligare där eftersom regeringen ser entreprenörerna som en mycket viktig del av den nya ekonomin, berättar Sumaya Hashim.

Kontakta sumaya.hashim@ju.se

Mer om avhandlingen
Sumaya Hashim disputerade vid Internationella handelshögskolan i Jönköping 30 september 2021. Avhandlingen heter Managing contexts for innovation and renewal: Strategies of incumbent firms in traditional manufacturing industries och går att ladda ner som PDF.

1458

DELA