Rätt designbeslut leder till hållbara produkter

Helene
 Thorgrimsson
DELA
Foto: Unsplash

Produktutveckling spelar en nyckelroll i samhällets övergång till hållbarhet. Tidiga designbeslut är viktiga i den processen och ger det mest hållbara resultatet.

Fokus ligger ofta på ekologisk hållbarhet, däremot lyfts den sociala hållbarhetsaspekten inte fram så ofta. Det visar forskning från Blekinge tekniska högskola.

– När företag arbetar med social hållbarhet görs insatserna främst för anställda, boende i närområdet och huvudleverantörer. Det ses mer som en sidoverksamhet, säger Patricia Lagun Mesquita i sin avhandling.

Hittills har det inte gjorts så mycket forskning om social hållbarhet. Avsikten med avhandlingen är att bygga metodiska grunder för hur företag kan integrera sociala hållbarhetsaspekter i sin praxis.

Patricia Lagun Mesquita. Foto: Alexander Craig.

De organisationer som ingick i studien var främst stora multinationella industriföretag. Eftersom de inte tillverkar konsumentvaror är de mer anonyma, och utsätts inte för samma tryck när det gäller att ställa om till socialt hållbar tillverkning.

– De här företagen har inga konsumenter som knackar på dörren och kräver omställning. De verkar mer i bakgrunden och har därför inte samma press på sig, säger Lagun Mesquita.

Industriföretagens hållbarhetsarbete omfattar ofta de anställda och arbetsmiljön. Detta är naturligt i Sverige eftersom vi har ett regelsystem beträffande arbetsvillkor och miljö.

Hållbara leverantörskedjor

Vid studier av produkternas livscykel såg man att det sällan togs hänsyn till sociala konsekvenser bortom själva tillverkningen. Det behövs råvaror och kemikalier för produktionen, hur tillverkas och fraktas dessa? På vilket sätt tas spillmaterialet tillvara?

– Att skapa en socialt hållbar försörjningskedja sker troligen inte genom att välja leverantörer baserade på ”landets sociala hållbarhetspoäng”. Det är avgörande att inse den fulla betydelsen av social hållbarhet och att fatta rätt designbeslut tidigt i innovationsprocessen.

Lagun Mesquita saknade konsekvensanalyser när företag planerade att exempelvis flytta tillverkningen till Asien för att spara pengar. Vem betalar egentligen priset för den lägre tillverkningskostnaden? Sådant behöver svenska företag tänka igenom.

– Vi är inte vana att tänka på vem som betalar priset i slutändan av en produkt. Jag blev förvånad över att förståelsen i Sverige i allmänhet är så låg när det gäller hur människor i andra länder påverkas. Det behöver både företagen och vi konsumenter tänka på för att göra medvetna val.

Småföretagen är viktiga

De stora industrierna behöver underleverantörer, och Lagun Mesquita framhåller att små företag i leverantörskedjorna är viktiga aktörer. De har en viktig roll i att stötta hållbara alternativ. Om leverantörerna ställer frågor om hållbarhet till sina kunder ökar möjligheten till förändring. Det är de mindre företagen som kommer att drabbas hårdast av kriser och pandemin har skapat nya sätt att tänka. De inser nu att allt de har byggt upp kan raseras väldigt snabbt av en kris. Företag som utarbetar processer och arbetar systematiskt med hållbarhet får ett bredare och mer utvecklat samarbete.

– De arbetar också både nerifrån-och-upp och uppifrån-och-ner i sitt beslutsfattande. På det sättet når både små och stora företag längre i sitt hållbarhetsarbete, även utifrån den sociala aspekten. Och det sker snabbare.

Patricia Lagun Mesquita kommer att fortsätta sin forskning inom området. Tanken är att i fortsättningen i större utsträckning också inkludera mindre företag eftersom de troligen har andra utmaningar än de stora industriföretagen. Företagen kan vara verksamma i olika branscher. Är du företagare och vill medverka i nästa studie? Mejla Patricia så får du veta mer om vad det innebär.

Kontakta patricia.lagun.mesquita@bth.se

MER OM AVHANDLINGEN

Patricia Lagun Mesquita lägger fram avhandlingen The Social Dimension of Sustainable Product Development vid Blekinge tekniska högskola 18 juni 2021, 9.30-11.30. Avhandlingen kan laddas ner som PDF och disputationen kan följas i Zoom.

1397

DELA