Deltagare ger tummen upp för forskarskola

Helene
 Thorgrimsson
DELA
Foto: Unsplash

Utbildning av hög kvalitet och ett stort nätverk. Det är vad två alumner haft mest nytta av från den nordiska forskarskolan Norsi.

Hanna Martin är biträdande lektor i ekonomisk geografi vid Göteborgs universitet och i tjänsten kombinerar hon undervisning och forskning. Hon var en av de första doktoranderna vid den nordiska forskarskolan Norsi och disputerade 2016. Hennes avhandling fokuserade på frågan vad som driver och hindrar grön omställning för regionala industrier. Hon studerade bland annat pappersmassa-, kemi- och biogasindustrin.

– Min nuvarande forskning inriktar sig bland annat på hur marknaden påverkar regional utveckling och grön omställning. Ett exempel som jag undersöker i detta sammanhang är livsmedelsindustrin, säger Hanna Martin.

Hanna Martin. Foto: Privat

Hon framhöll att kurserna vid Norsi var givande. Det var mycket värdefullt med både ett övergripande och mer detaljerat perspektiv på innovation. Kurserna höll mycket bra kvalitet med kunniga forskare.

– Bland föreläsarna fanns väldigt många ”big names”.

Vid Norsi fanns många doktorander som intresserade sig för innovation i sin forskning. Men de hade olika perspektiv vilket medförde att kunskapen utvecklades inom olika fokusområden. Det ledde till en mycket bra förståelse för innovation.

Hanna Martin ansåg också att nätverket var mycket värdefullt.

– Jag har inte hunnit hålla kontakten med alla tidigare doktorandkamrater så mycket som jag hade önskat, men det finns en gemenskap och jag vet att jag kan ta kontakt vid behov, säger Hanna Martin.

– Eftersom det nordiska samarbetet nu utökas ytterligare kommer nätverket med all säkerhet att bli ännu mer omfattande. Vilket ger ännu mer fördelar för både de som studerar och de som hunnit bli alumner.

Kennet Stålsett är verksamhetsledare vid Sør-Varanger Utvikling (SVU). Avsikten med verksamheten är bland annat att förbättra infrastrukturen och öka antalet arbetstillfällen i regionen. Organisationen lägger också stor vikt vid samverkan och kompetensförsörjning. Även Stålsett var en av de första doktoranderna vid Norsi, och han disputerade 2017. I sin avhandling studerade han hur team agerar i extrema situationer, när allt går från det trygga och invanda till kaos. I studien ingick FHS Sjøkrigsskolen och företag inom olje- och gasbranschen, energisektorn samt olika teknologier inom techindustrin.

Kenneth Stålsett. Foto: Sør-Varanger Utvikling AS

Han minns sin studietid vid Norsi med glädje och att det var ett inspirerande sammanhang med en hög nivå beträffande både kurser, föreläsare och doktorander. Allt detta bidrog till en mångdisciplinär och utvecklande miljö.

– Lärandet understödde en mognadsprocess, både som forskare och som person. Det var inspirerande att gå till jobbet och prata med så många smarta människor, säger Stålsett.

Utbildningen har gett en bra grund för att samla in stora datamängder, systematisera dem, analysera och dra slutsatser. Den har också gett en titel som är värdefull när man – som Stålsett gör – befinner sig i ett internationellt sammanhang. Titlar har extra stor betydelse när man arbetar gentemot Ryssland och Asien.

– Och nätverket var – och är – oerhört viktigt. Att kunna ha kontakt med andra alumner och att få ta del av deras kunskap i olika frågor är en ovärderlig tillgång i min nuvarande arbetssituation, säger Stålsett.

Kontakta
hanna.martin@gu.se
kenneth@svu.as

Artikeln är producerad i samarbete med Norsi – Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship. Det är främst en forskarskola för doktorander i de nordiska länderna inom området innovation och entreprenörskap. Läs mer om Norsi i en av Esbris tidigare artiklar

1015

DELA