NY AVHANDLING | Stängda bankkontor minskar nyföretagandet

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

De senaste årens nedstängda bankkontor har minskat nyföretagandet. ”Alarmerande” menar KTH-forskare och ger förslag på åtgärder för att stoppa den nedåtgående trenden.

Cynthia Sin Tian Ho. Foto: Fredrik Persson.

Ju längre bort bankkontoret ligger, desto svårare är det för ett nystartat företag att få banklån. De senaste årens nedstängningar av bankkontor har därmed haft en negativ effekt på nyföretagandet i hela landet. Särskilt drabbat är landsbygden där företagares främsta källa till kapital är banklån. Landsbygden i södra Sverige tar den största smällen.

– I södra Sverige spelar närheten till ett bankkontor större roll för nyföretagandet, än vad det gör i norra Sverige. En förklaring till det kan vara att människor i Norrland är mer vana vid att åka långt för att ta del av samhällets tjänster, säger Cynthia Sin Tian Ho.

Unga drabbas hårdast

Nya och unga företagare drabbas hårdast av att ha långt till ett bankkontor. Det beror på att banktjänstemän har svårt att samla in nödvändig information om ett nystartat företag på en ort långt bort utan meriter och historia. Sådan övrig information är viktig för att få ett banklån beviljat.

Trenden med nedstängda bankkontor kommer att fortsätta, tror Cynthia Sin Tian Ho, eftersom bankerna nu satsar på att digitalisera allt fler banktjänster.

– Det gör låneprocessen mer opersonlig och kommer att avskräcka företagare från att ansöka om lån. Många kommer att tvivla på sina möjligheter att få lån utan en personlig bankkontakt. Ansökningsgraden kommer därmed sannolikt att minska och då även nyföretagandet på sikt.

Alarmerande trend – förlag på åtgärder

Den ökande takten av nedläggningar av bankkontor är alarmerande, anser Cynthia Sin Tian Ho, och uppmanar beslutsfattare att ta itu med konsekvenserna. Hon menar att de behöver erbjuda andra sätt till finansiering för små och medelstora företag och har några förslag på insatser.

– Det kan vara kortsiktiga lån i utsatta områden och för mindre företag i kapitalintensiva branscher. Och att låta befintlig infrastruktur, till exempel stormarknader, ta över vissa tjänster som ortens nedstängda bankkontor tidigare tillhandahöll. Kassaskåp för kontantinsättningar bör också finnas i varje kommun, säger Cynthia Sin Tian Ho.

Övrigt som påverkar nyföretagandet

Faktorer som påverkar nyföretagandet positivt i de flesta svenska kommuner är bland annat en hög nivå av humankapital, hög företagstäthet och hög andel invandrare. Faktorer som missgynnar nyföretagandet – utöver ett långt avstånd till närmaste bank – är låg arbetslöshet och låg branschspecialisering.

Kontakta cstho@kth.se

Mer om avhandlingen
Cynthia Sin Tian Ho disputerar 20 december klockan 10.00 på KTH i Stockholm. Avhandlingen heter Accessibility to bank branches and entrepreneurial dynamics och går att ladda ner som PDF. Följ disputationen live via Zoom.

Läs en annan Esbri-artikel om nedstängningen av bankkontor och dess konsekvenser för nyföretagandet.

1058

DELA