NY AVHANDLING | Så får du fler intraprenörer i företaget

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash/Edu Lauton.

Drömmen för företagare är att ha kreativa medarbetare som bidrar till ett konkurrenskraftigt företag. Men hur skapar du en företagsmiljö för att främja det? Ny forskning ger ledtrådar på vägen.

Jeanette Engzell. Foto: Privat.
Intraprenör är ett relativt nytt begrepp och är en benämning på kreativa och nytänkande medarbetare. De som med sin kompetens, drivkraft och affärssinne är med och skapar ett konkurrenskraftigt företag. En intraprenör beskrivs ofta som en drömmare – en ”doer” som driver projekt för att göra en lönsam verklighet av sina idéer. Jeanette Engzell, vid Uppsala universitet, breddar bilden av en intraprenör i sin doktorsavhandling genom att ta hänsyn till företagsmiljön. Hon identifierar tre typer av intraprenörer.

Den uthållige: Hen jobbar i en företagsmiljö där tid är en bristvara och arbetsbelastningen hög. Det finns sällan någon tid att jobba med nya idéer. Men det finns stort utrymme att bestämma över sin arbetsdag och hen blir belönad vid extra goda prestationer. Hen är, vad Engzell kallar, en A-spelare som inte ger upp i motgång.

Den försummade: Hen jobbar på ett företag där det finns gott om tid för att utföra sina uppgifter men graden av självständighet i arbetet är låg. Den försummade intraprenören känner sig inte sedd av sin arbetsgivare och blir sällan belönad för extra goda prestationer. Men hen presterar främst inte för att få uppmärksamhet av sin chef. I stället finns en stor inre motivation att göra ett extra bra jobb.

Den priviligierade: På arbetet finns det gott om tid att utföra sina arbetsuppgifter, hen har stor frihet att bestämma över sin arbetsdag och blir alltid uppmärksammad och belönad för goda resultat. Den priviligierade är nöjd med företagsmiljön och trivs bra på jobbet.

– Företagsmiljön har stor betydelse för intraprenörskap. Företag kan aktivt skapa förutsättningar internt som påverkar medarbetares intentioner att skapa nya produkter och tjänster, säger Jeanette Engzell, Uppsala universitet.

Fem saker att satsa på om du vill ha fler intraprenörer i ditt företag:

• Låt dina medarbetare ha en hög grad av personlig självständighet under arbetsdagen. Kontrollera inte dem.
• Ge medarbetarna ett erkännande och belöning för extra bra prestation i arbetet.
• Uppmuntra risktagande och experimenterande.
• Visa ledningens stöd för intraprenörskap.
• Lyft fram förebilder. Intraprenörskap smittar av sig.

Jeanette Engzells forskning visar också att kvinnors och mäns intraprenörskap frodas på olika sätt.

– En tävlingsinriktad företagskultur främjar manliga intraprenörer medan en företagskultur med synliga intraprenöriella förebilder främjar både manliga och kvinnliga intraprenörer. Men särskilt kvinnliga, säger Engzell.

Kontakta jeanette.engzell@fek.uu.se

Mer om avhandlingen
Jeanette Engzell disputerar 25 november 2021 klockan 13.15. Avhandlingen heter Intrapreneurship as an Engine of Corporate Renewal: Exploring the Intrapreneur and How Corporate Conditions Influence Intrapreneurial Behavior och går att laddas ner som PDF. Följ disputationen via Zoom.———

1219

DELA