Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Om Esbri

Esbri arbetar med att sprida forskningsbaserad kunskap om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Syftet är att öka kunskapen om dessa frågor i samhället och bidra till Sveriges konkurrenskraft. Det gör vi genom att skriva populärvetenskapliga nyhetsartiklar om den senaste forskningen på området. Vi arrangerar också digitala och fysiska events där nationella och internationella innovations- och entreprenörskapsforskare berättar om sin senaste forskning. Esbri har tillgång till ett omfattande nationellt och internationellt nätverk.

Vi vänder oss till en bred allmänhet med intresse för innovations- och entreprenörskapsforskning, såväl som till företagare, forskare, experter, politiker och andra beslutsfattare. Esbri grundades 1996 och står för Entrepreneurship and Small Business Research Institute. Initiativet togs av uppfinnaren och entreprenören Leif Lundblad som delfinansierade verksamheten fram till 2004. Sedan dess finansieras Esbri med projekt- och programmedel och genom samarbeten. I dag är vi Sveriges ledande oberoende kunskapsplattform på området.

Nyttan med Esbri
På våra universitet, högskolor och forskningsinstitut pågår många spännande forskningsprojekt inom fälten innovation, entreprenörskap och småföretagande. Men resultaten av forskningen når sällan ut i samhället i stort eller mer specifikt till praktiker och politiker. Med vår verksamhet skapar vi en bro mellan forskningen och samhället, så att ny kunskap når ut och används. Först då kan företagare, policyskapare och andra beslutsfattare fatta välgrundade beslut, vilket leder till ett starkare entreprenöriellt ekosystem, och en mer hållbar tillväxt. Det är vi övertygade om stärker Sveriges konkurrenskraft!

Har du förslag på forskning som vi borde skriva om?

Maila oss på redaktionen@esbri.se

English information

Esbri is Sweden’ s leading independent knowledge platform for the dissemination of research-based knowledge about innovation, entrepreneurship, and small business. Esbri works to increase societal knowledge about these topics and to contribute to Sweden’s competitiveness by addressing a broad audience including entrepreneurs, subject matter experts, politicians, and other decision-makers. We do this by writing popular science news articles about research in the field. We also organize and operate digital and physical events where national and international innovation and entrepreneurship researchers present their latest research.

Esbri was started by the Swedish inventor and entrepreneur Leif Lundblad in 1996 and he co-financed the organization until 2004. Esbri is now financed by project and program funding and through collaborations with funding partners.

Universities, colleges, and research institutes constantly generate exciting research projects in the fields of innovation, entrepreneurship, and small business. But the results of this research rarely reach society at large or, more specifically, practitioners, policy makers, and regulators. With our activities, Esbri creates a bridge between the research community and broader society resulting in a greater impact from research-based knowledge outside of academia than is traditionally the case. This knowledge helps entrepreneurs, policy makers, and other decision makers make more informed decisions, leading to a stronger entrepreneurial ecosystem. Esbri is proud of its tradition of strengthening Sweden’s competitiveness and looks forward to continuing that mission.

Sprid er forskning i Esbris kanaler

Samarbeta med Esbri och sprid kännedomen om er forskning. Ett smart sätt att nå rätt in i målgruppen.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv