Ekosystem för sakernas internet – så blir de till

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Chalmers/Unsplash.

I dag är det en självklarhet för moderna tillverkningsföretag att skapa digitaliserade produkter och tjänster. Men vad krävs för att bli en nyckelspelare i digitala ekosystem? Det har Chalmersforskaren Gouthanan Pushpananthan tagit reda på i sin avhandling.

Gränserna mellan fysiska produkter, digitalisering och innovation suddas ut allt mer. Högtalare är i dag smarta assistenter och mobiltelefoner avancerade kameror. Framstegen inom sakernas internet (Internet of Things, IoT) gör att det snart inte längre finns några företags- och branschspecifika värdeskapande processer. I stället använder sig tillverkningsföretag av befintlig digital teknik och data för att skapa framgångsrika innovationer. Det görs i ekosystem där aktörer från flera branscher – inklusive konkurrenter – ingår och skapar värde tillsammans. I ekosystemet finns alltid en nyckelspelare. Apple har den rollen för sitt iOS-ekosystem. Företaget uppmuntrar aktörer från olika branscher att skapa nya innovationer på plattformen.

Gouthanan Pushpananthan, vid Chalmers, har i sin doktorsavhandling studerat uppkomsten av digitala ekosystem inom bilindustrin. Fallet han har studerat är en etablerad biltillverkares utveckling av en ny teknisk plattform för självkörande fordon.

– Etablerade företag i traditionella branscher är vana vid att arbeta i linjära värdekedjor där man ska eliminera konkurrens mellan aktörerna. Men med teknikens framfart rör sig organisationslogiken bort från en integrerad arkitektur med en så kallad en-till-en-koppling mellan komponenterna och att övergå till en modulär arkitektur med standardiserade gränssnitt.

– Men det är inte alla modulära plattformar som blir framgångsrika ekosystem. Man måste kunna skapa värde tillsammans med andra aktörer på ett smidigt sätt för att det ska lyckas, förklarar han.

Konkurrens och samarbete viktigt

En modul har en funktion som kan kombineras med andra moduler via ett kontrollerat gränssnitt. Detta gör det möjligt att utveckla ekosystem där aktörer från flera branscher samarbetar och konkurrerar med varandra. Spotify och Apple samarbetar inom iOS-ekosystemet. Apples egen musikdistributionstjänst är en konkurrent till ekosystemet, vilket innebär att slutanvändarna löpande får tillgång till nya funktioner.

– Konkurrens i ett ekosystem skapar värde. Det är viktigt för traditionella branscher att känna till, säger Gouthanan Pushpananthan och förklarar att ledare inom ekosystemet måste lära sig balansera mellan samarbete och konkurrens.

– I en fotbollsmatch samarbetar två lag kring spelreglerna, men tävlar också mot varandra vilket skapar värde för åskådarna. På samma sätt måste företag i den digitaliserade världen lära sig hur de ska samarbeta med konkurrenter.

Apple och Google konkurrerar och samarbetar genom att låta sina tjänster vara tillgänglig på varandras plattformar. Apples senaste beslut om att låta Android-användare får tillgång till FaceTime är ett bra exempel på samarbetsrelationer, menar Gouthanan Pushpananthan.

– Så när nya bilar eller tv-apparater utvecklas kan industriföretagen samarbeta inom sin industriella värdekedja. Men när bilföretag satsar på digitalisering som till exempel självkörande bilar, så kan de tillåta konkurrens mellan aktörerna inom ekosystemet. Det genererar en mängd erbjudanden till kunderna, förklarar Gouthanan Pushpananthan.

Kontakta gouthanan.pushpananthan@chalmers.se

Mer om avhandlingen
Gouthanan Pushpananthan disputerade nyligen vid Chalmers. Avhandlingen heter Becoming a keystone: How incumbents can leverage technological change to create ecosystems och går att laddas ner som PDF.———–

686

DELA