EXPERTPANEL | Kvinnors entreprenörskap – Magdalena Markowska

DELA
Magdalena Markowska. Foto: Hans Karlsson.

Dubbelt så många män som kvinnor driver företag i Sverige. Vad beror det på? Och vilka ljusglimtar för ett mer jämställt företagande ser forskarna? I veckan frågar vi en expertpanel bestående av tre professorer och en docent. Idag är det Magdalena Markowskas tur, docent i entreprenörskap vid Umeå universitet. Enligt henne är nyckeln till ett jämställt entreprenörskap ett jämställt samhälle i övrigt.

Vad är ett jämställt entreprenörskap?

– När män och kvinnor ges samma villkor och förutsättningar för att starta och driva företag.

– Entreprenörskap återspeglar de sociala normer som råder i övriga samhället. Så att det är dubbelt så många män än kvinnor som driver företag borde därför inte förvåna. Våra sociala strukturer och de olika förväntningar som kvinnor och män brottas med innebär att vi inte har samma förutsättningar. Så länge kvinnor har mer ansvar för barnen i familjen, och utför mer obetalt hushållsarbete än män, kommer inte heller statistiken inom företagandet att förändras. Det är inte kvinnorna som ska ändra på sig, vi behöver ändra på strukturer och normer för att entreprenörskapet ska bli jämställt.

– Det innebär också att mer mångfald behövs inom diskursen entreprenörskap. Till exempel vilka mål som entreprenörer strävar efter, vilka vägar man tar, vilka finansieringsmöjligheter som erbjuds och så vidare.

Vilka ljusglimtar respektive orosmoln ser du på himlen när det gäller jämställdhet inom entreprenörskap och småföretagande?

– En farhåga är att vi kastar ut barnet med badvattnet när vi enbart fokuserar på att öka antalet kvinnor som är företagare. Forskning och statistik visar att entreprenörskap i det ojämställda Sverige idag är mindre ekonomiskt attraktivt för kvinnor, särskilt för småbarnsmammor. Ändå ser vi att antalet kvinnor som väljer att starta företag långsamt ökar.

– Detta kan vara en återspegling av att villkoren för kvinnors företagande sakta förändras. Kvinnor i våra studier verkar aktivt sträva efter att leva jämställt i relationer och med sin övriga omgivning. De söker sig till förebilder som utmanar de nuvarande könsnormerna inom entreprenörskap.

Vad behöver göras för att entreprenörskapet ska bli mer jämställt?

– Vi måste ändra på strukturer och normer i samhället. Som enskilda individer behöver vi skapa mer jämställda relationer och ifrågasätta normer runtom oss. Föräldrar har ett ansvar att vara förebilder inom jämställdhet för sina barn. Både praktiskt och när det kommer till självförverkligande av olika slag.

– Vi forskare och lärare har ett ansvar att diskutera med våra elever varför det är viktigt att ha en jämställd värld. Och när vi pratar företagande och entreprenörskap måste vi akta oss för att vara könsstereotypa, och istället visa på mångfald. Politiker och andra beslutsfattare behöver skapa samma förutsättningar för alla – hur välfärdssystemet är utformat spelar roll för människors beteenden. Vi har alla en roll att spela i processen mot ett mer jämställt entreprenörskap.

Kontakta magdalena.markowska@umu.se

Läs också:
Expertpanel | Kvinnors entreprenörskap – Carin Holmquist
Expertpanel | Kvinnors entreprenörskap – Malin Malmström
Expertpanel | Kvinnors entreprenörskap – Lucia Naldi
2023 års Expertpanel: ”Så ser det ut med jämställdheten inom entreprenörskap”
DEBATT: Företagandet – den bortglömda jämställdhetsfrågan
NY FORSKNING | 4 strategier kvinnor använder för att hantera ojämlikhet
NY FORSKNING | Kvinnor driver företag på landsbygden för balans i livet
BOKTIPS | Politik för kvinnors entreprenörskap
BOKTIPS | Entreprenörskvinnor skapar stora värden för sig själva och andra

404

DELA