EXPERTPANEL | Kvinnors entreprenörskap – Carin Holmquist

Maria
 Gustafsson
DELA
Carin Holmquist
Carin Holmquist. Foto: Juliana Wolf Garcindo.

Dubbelt så många män som kvinnor driver företag i Sverige. Vad beror det på? Och vilka ljusglimtar för ett mer jämställt företagande ser forskarna? I veckan frågar vi en expertpanel bestående av tre professorer och en docent. Först ut är Carin Holmquist, professor emerita i entreprenörskap, vid Handelshögskolan i Stockholm. Enligt henne är företagandet ingen jämställdhetsfråga.

Vad är ett jämställt entreprenörskap?

– Jämfört med andra länder har Sverige generellt ett lågt företagande. Det gäller både män och kvinnor. Att kvinnor driver företag i mycket lägre grad än män är vanligt i alla utvecklade länder. Vi har ett välfärdssystem som är riggat för att vara anställd. Kvinnor tar fortsatt mer ansvar för hem och barn och nyttjar mer av föräldraförsäkringen till exempel.

De som menar att det är ett problem att kvinnor driver företag i lägre utsträckning än män, skuldbelägger kvinnor.

– Företagandet är ingen jämställdhetsfråga. Att kvinnor driver företag i lägre utsträckning än män är inte ett problem. De som menar det skuldbelägger kvinnor. Vi vet att kvinnor är lika företagsamma som män, men det finns inget egenvärde i sig att driva företag. Det är ett personligt val som görs utifrån att man upplever sig ha en hållbar affärsidé som man tror att det går att leva på.

– Enligt mig är ett jämställt entreprenörskap när kvinnor med goda affärsidéer har samma möjligheter att starta och driva företag som män. Och där är vi inte riktigt än.

Vilka ljusglimtar respektive orosmoln ser du på himlen när det gäller jämställdhet inom entreprenörskap och småföretagande?

– En ljusglimt är att det går att jobba praktiskt med att stötta småföretagande. Det är Nyföretagarcentrum ett gott bevis på. De har ett system som funkar, med rådgivare ute i hela landet. En annan ljusglimt är att det finns kvinnor som driver stora företag och lever gott på det. 17-nätverket är ett exempel på det, och de jobbar också praktiskt med att inspirera entreprenörskvinnor att bygga och äga stora bolag.

– Det stora orosmolnet enligt mig är att Sverige, som ska vara ett innovationsland, inte tar småföretagande på allvar. Jag har varit med sedan 80-talet, och i praktiken har förutsättningarna för att driva företag inte förbättrats ett dugg. Det är för jäkligt!

Vad behöver göras för att entreprenörskapet ska bli mer jämställt?

– Alla kvinnodominerade sektorer, såsom vård, skola och omsorg, är offentligt reglerade. Från politikens håll behöver man se över reglerna vid offentliga upphandlingar, tänka mer småskaligt så det kan gynna småföretag och kvinnor. Men idag är det de stora bolagen som får uppdragen eftersom de kan konkurrera med pris. Är det inte bättre att arbetslösa kvinnor får jobb i småföretag som städar sjukhus och lagar mat i kommunens skolor, än att arbetet utförs av stora kedjor som ägs av riskkapitalister?

Idag är svensk politik oerhört storbolagsorienterad.

– Jag vill också se en politisk satsning med tydligt uppdrag att gynna småföretagen. Då gynnas också kvinnors företagande! Men idag är svensk politik oerhört storbolagsorienterad. Vinnova, till exempel, gör ingenting som har bäring på småföretag, om de inte är extremt hightech. Över lag trivs människor bättre i småföretag, man har en känsla av att vara viktig. I storföretag är du bara en kugge i ett maskineri. Jag tror på fler positiva incitament från politiken för att få fler kvinnor att starta företag.

Kontakta carin.holmquist@hhs.se

Läs också:
Expertpanel | Kvinnors entreprenörskap – Magdalena Markowska
Expertpanel | Kvinnors entreprenörskap – Malin Malmström
Expertpanel | Kvinnors entreprenörskap – Lucia Naldi
2023 års Expertpanel: ”Så ser det ut med jämställdheten inom entreprenörskap”
DEBATT: Företagandet – den bortglömda jämställdhetsfrågan
NY FORSKNING | 4 strategier kvinnor använder för att hantera ojämlikhet
NY FORSKNING | Kvinnor driver företag på landsbygden för balans i livet
BOKTIPS | Politik för kvinnors entreprenörskap
BOKTIPS | Entreprenörskvinnor skapar stora värden för sig själva och andra


354

DELA