EXPERTPANEL | Kvinnors entreprenörskap – Lucia Naldi

Maria
 Gustafsson
DELA
Lucia Naldi. Foto: Patrik Svedberg.

Dubbelt så många män som kvinnor driver företag i Sverige. Vad beror det på? Och vilka ljusglimtar för ett mer jämställt företagande ser forskarna? I veckan frågar vi en expertpanel bestående av tre professorer och en docent. Lucia Naldi, professor i företagsekonomi vid Jönköping university, är den fjärde i ordningen. Hon har forskat på företagande mammor och pappor.

Vad är ett jämställt entreprenörskap?

– När det ungefär är lika många kvinnor som män som driver företag. Men det finns många hinder för kvinnor att starta företag. Det är till exempel mycket tuffare för dem att få tillgång till kapital.

– Sedan är välfärdssystemet uppbyggt för anställda. Det är inte lätt att vara egenföretagare och samtidigt bli mamma, eftersom det är svårt för entreprenörer att dra nytta av föräldraförmåner som föräldraledighet. Moderskapet är däremot förknippat med nyföretagande och egenföretagande. 82 procent av kvinnorna som startar eget är mammor och 71 procent av egenföretagarna. Bland männen är det 77 respektive 61 procent som är pappor. En förklaring kan vara det så kallade moderskapslönestraffet. Det kan beskrivas som den negativa effekten på lön och löneutveckling för mammor med en anställning. Anställda mammor tjänar 6-8 procent mindre i lön än anställda icke-mammor. Medan pappor som är anställda tjänar 2 procent mer än anställda män utan barn.

– Inkomstskillnaderna är oberoende av exempelvis arbetsmarknadserfarenhet, yrke och arbetade timmar. Så länge det är ojämställt i samhället i övrigt kommer det att vara det inom entreprenörskapet.

Vilka ljusglimtar respektive orosmoln ser du på himlen när det gäller jämställdhet inom entreprenörskap och småföretagande?

– Det svenska samhället blir trots allt mer jämställt, vi rör oss åt rätt håll även om det går långsamt. Men vi måste uppmärksamma att problem kvarstår. Vi kan inte påstå att jämställdhetsfrågan är löst. Samtidigt ger det en orättvis bild att jämföra företagandet i Sverige med alla andra länder i Europa. I Grekland är det kanske många som startar företag för att de inte har något val, och som har mycket låg lönsamhet och noll tillväxt – och som hellre varit anställda med goda villkor om de kunde. En mer rättvis bild av entreprenörskapet i Sverige hade varit att jämföra med liknande länder.

– Orosmolnet jag ser är att många verkar tycka att vi har kommit så långt med jämställdheten att vi inte behöver jobba mer med frågorna. Men vi har mycket kvar att göra.

Vad behöver göras för att entreprenörskapet ska bli mer jämställt?

– Vi entreprenörskapsforskare behöver uppmärksamma ojämställdheten mer i utbildningen – allt ifrån de olika finansieringsmöjligheterna till de större frågorna som har att göra med familjeliv kopplat till entreprenörskap.

– Från politikens håll behöver man se över alla frågor som har med jämställdhet att göra. Alltifrån att skapa jämlika finansieringsmöjligheter till att bygga en socialförsäkring som också passar kvinnor som vill driva företag och skaffa barn. Våra studier visar att kvinnor som vill starta eget väntar med att göra det till de har skaffat sitt sista barn för att överhuvudtaget få ihop det.

– Det viktigaste kvinnorna själva kan göra är att skaffa sig rätt partner. En förutsättning för att kvinnor ska starta företag är många gånger att de har en jämställd relation hemma, en partner som tar lika mycket ansvar för hem och barn. I annat fall kan ett alternativ vara att skilja sig. Kvinnor som är skilda har lättare med företagandet. Man har då delad vårdnad och är säker på att bara ha barnen 50 procent av tiden. Tiden är viktig i företagandet.

Kontakta lucia.naldi@ju.se

Läs också:
Expertpanel | Kvinnors entreprenörskap – Carin Holmquist
Expertpanel | Kvinnors entreprenörskap – Magdalena Markowska
Expertpanel | Kvinnors entreprenörskap – Malin Malmström
2023 års Expertpanel: ”Så ser det ut med jämställdheten inom entreprenörskap”
DEBATT: Företagandet – den bortglömda jämställdhetsfrågan
NY FORSKNING | 4 strategier kvinnor använder för att hantera ojämlikhet
NY FORSKNING | Kvinnor driver företag på landsbygden för balans i livet
BOKTIPS | Politik för kvinnors entreprenörskap
BOKTIPS | Entreprenörskvinnor skapar stora värden för sig själva och andra

203

DELA