NY FORSKNING | Kvinnor driver företag på landsbygden för balans i livet

Maria
Gustafsson
DELA
Kvinnor som driver familjeföretag på landsbygden har mer balans i livet.
Kvinnor som engagerar sig i familjeföretag på landsbygden motiveras av den stora friheten och av att bidra till samhället där de bor. Foto: Unsplash.

Allt fler kvinnor väljer att stanna kvar eller återvända till landsbygden för att jobba i familjeföretag. Och målet är tydligt – ökad livskvalitet.

Traditionellt har människor flyttat från landsbygden till städerna, men efter pandemin har trenden delvis vänt. Idag är det allt fler urbana familjer som letar sig utanför storstäderna för ett lugnare liv. Shqipe Gashi Nulleshi, vid Linnéuniversitetet, har i sin doktorsavhandling studerat på vilket sätt kvinnors entreprenörskap och livsstil på landsbygden är ett sätt för dem att uppnå sina mål.

– Kvinnor som väljer att engagera sig i familjeföretag utanför städerna strävar efter ett lugnare liv. Att ha balans mellan jobb och fritid och att bidra till samhället och bygden där man bor är de främsta målen för de här kvinnorna.

Tar med sig erfarenheten hem

Mellan 2010 och 2019 lämnade en av tio kvinnor i åldern 20–29 år landsbygden för utbildning och karriärmöjligheter i stadsområden. Under samma period återvände nästan lika många kvinnor, ofta välutbildade och erfarna – och många gånger med egen familj.

Shqipe Gashi Nulleshi. Foto: Linnéuniversitetet.

– Både kvinnogruppen som stannade kvar på landsbygden och de kvinnor som senare återvänder med egen business eller börjar jobba i ursprungsfamiljens företag, gör ett aktivt och medvetet val som är i linje med deras behov av ett flexibelt arbetsliv och ett socialt hållbart liv.

Shqipe Gashi Nulleshi tycker att resultaten från studien belyser frågan om kvinnors begränsade möjligheter till ett balanserat liv med ett vanligt lönearbete i kombination med familjeliv.

– Många entreprenörskvinnor på landsbygden jobbar hemifrån och arbetslivet flyter ihop med privatlivet. Förvånansvärt nog gör detta det enklare för kvinnor att få balans i livet än när det är uppdelat, och det är en stor anledning till att familjeföretag och livsstilar på landsbygden blivit mer attraktivt för kvinnor som vill uppnå sina mål.

– Det är märkligt att det är detta som krävs för att kvinnor ska få ihop livet, och är kanske något som har fått för lite politisk uppmärksamhet.

Tillväxt och vinst inte det viktigaste

Kvinnor som engagerar sig i familjeföretag på landsbygden fokuserar inte på företagstillväxt och vinst. I stället motiveras de av den stora friheten och av att bidra till samhället där de bor.

– Den nära kopplingen mellan samhället och företaget kan vara orsaken till att familjeföretagande på landsbygden är det bästa sättet för att skapa balans mellan arbete och fritid, säger Shqipe Gashi Nulleshi.

Familjeföretagandet frigör kvinnorna

Hon menar att traditionella könsnormer utmanas av kvinnor som driver familjeföretag på landsbygden – och av männen som är involverade i företaget.

– Kvinnor och män som driver familjeföretag gemensamt växlar mellan könsrollerna för att hantera familjen och entreprenörskapet. Detta ger kvinnor en trygg plats som ger dem makt och frigör dem.

Mer om avhandlingen

Shqipe Gashi Nulleshi disputerade i oktober vid Linnéuniversitet med avhandlingen Contextualizing Entrepreneurship and Gender: A Life-Story Approach to Rural Family Businesses in Sweden. I doktorsavhandlingen ingår också en studie om kvinnors strategier kring beslutsfattande i familjeföretag på landsbygden.

Två boktips om kvinnors entreprenörskap:

Research Handbook of Women´s Entrepreneurship and Value Creation
Women´s Entrepreneurship Policy – A Global Perspective

465

DELA