NY STUDIE | Innovationsmäklare räddar samarbete mellan storbolag och startup

Maria
Gustafsson
DELA
Innovationsmäklare har rätt kontakter i storbolagen och koll på vilka enheter som är intresserade av ny teknologi. Foto: Unsplash.

När startups samarbetar med storbolag för att ta fram nya digitala lösningar uppstår ofta spänningar. Då har innovationsmäklaren en central roll.

Allt fler etablerade storbolag vill erbjuda sina kunder digitala lösningar. Och för att utveckla dem behöver de vanligtvis vända sig till startups där nya digitala tjänster och applikationer utvecklas. Men samarbetet kan vara en stor utmaning för båda parter.

– De har helt olika sätt att jobba. Ett storbolags produktutveckling kan ta flera år. Medan en startup som får en idé kan ha utvecklat den en vecka senare och är ivriga att få ut den på marknaden. Dessa olikheter skapar ofta spänningar och kan leda till konflikter, säger David Sjödin, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

Innovationsmäklare har viktig roll

David Sjödin. Foto: Luleå tekniska universitet.

Inom ramen för Norrlandsnavet
har han tillsammans med bland andra kollegan och postdoktorn Patricia Garcia studerat vilken roll som innovationsmäklare har i samarbetet. De är konsulter, inkubatorer eller acceleratorer som jobbar med innovationsprocesser mellan olika parter och ser till att man uppnår gemensamma innovationsresultat. Mäklarna har en viktig roll mitt emellan de två parterna.

– De bygger relationer i storbolagen och har koll på vilka enheter som är intresserade av ny teknologi. Sedan förmedlar de kontakten mellan bolaget och relevanta startups. Detta är guld värt för de nystartade företag som sällan har samma ingångar i storbolagen, säger Patricia Garcia.

Bestämmer spelreglerna

Patricia Garcia. Foto: Luleå tekniska universitet.

Mäklaren gör upp en tydlig färdplan för samarbetet och innovationsprocessen. De bestämmer hur samarbetet ska se ut, hur lång tid som saker får ta och vilka personer som ska involveras i olika processer.

– Detta är en trygghet för startupen att veta hur processen kommer att se ut. Att rätt personer är tillgängliga när det krävs, och att den data man behöver levereras i tid, är viktiga faktorer i en innovationsprocess, säger Patricia Garcia.

– Och att det finns någon som kan ta storbolaget i nacken om de inte levererar är ett bra skydd för entreprenörerna, tillägger David Sjödin.

Får storbolagen att jobba annorlunda

Innovationsmäklare har också möjlighet att sätta press på storbolaget att anpassa sig till nya arbetssätt och att öka sin arbetstakt.

– Det funkar inte att ha för långsamma inköpsprocesser till exempel. Ibland är de så långsamma att startupen som de samarbetar med hinner gå omkull innan de får betalt. Den här typen av dilemma kan innovationsmäklaren hjälpa till med, berättar David Sjödin.

Forskarnas råd till startups som vill få in en fot på storbolag:

• Tänk på att storbolagen är mycket byråkratiska och att det tar tid att få kontakt
• Se till att er idé presenteras för rätt personer i flera delar av företaget
• Säkerställ att bolaget kan leverera rätt data till er. Det är ingen självklarhet!
• Undersök möjligheten att ansluta er till en innovationsmäklare

Kontakta
david.sjodin@ltu.se
patricia.garcia@ltu.se

Mer om studien
Studien heter Managing start-up – incumbent digital solution co-creation: a four phase process for intermediation in innovative contexts och går att läsa via open access.

Mer om Norrlandsnavet
Norrlandsnavet är ett center för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige i samarbete mellan Familjen Kamprads stiftelse och Luleå tekniska universitet.

771

DELA