Gröna initiativ och kompetensförsörjning är framtiden i turistbranschen

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Turism- och besöksnäringen kämpar med personalbrist i efterdyningarna av pandemin. Samtidigt ställs allt högre krav på småföretagen att jobba med gröna initiativ. Under ett webbinarium 10 oktober, arrangerat av Esbri och Norrlandnavet, berättade tre forskare vid Luleå tekniska universitet om lösningar för branschens utmaningar.

– Lärande och utveckling är nyckeln för att få tillbaka folk till branschen. Företagen måste ge möjligheter till kompetensutveckling på arbetsplatsen, men också skicka personalen på externa utbildningar, sa Karolina Parding, professor i arbetsvetenskap.

Hon har tillsammans med Maria Ek Styvén, professor i industriell marknadsföring, studerat hur besöksnäringen i norra Sverige kan attrahera medarbetare på nya sätt.

– Små företagare i turism- och besöksnäringen är motiverade att utbilda sin personal för att de vill att personalen ska trivas och göra ett bra jobb. Samtidigt vet företagarna att det är ett genomgångsyrke för många, och satsningar kan vara pengar i sjön. Men satsar man på att utbilda sina medarbetare är chansen större att de stannar i företaget, sa Maria Ek Styvén.

SE WEBBINARIET.

Checklista för lyckad kompetenssatsning

För att lyckas med arbetsplatslärande har forskarna tagit fram en checklista:

  1. Inventera behoven av affärs- och personalutveckling. Att fokusera på affären och individen samtidigt är jätteviktigt.
  2. Se till att affärs- och personalutveckling går hand i hand. När personal kommer tillbaka till jobbet ska de kunna använda sig av den nya kunskapen direkt och sprida den till kollegor. Om det sker är det en lyckad investering.
  3. Skapa en plan för kompetenssatsningen, genomför den och utvärdera sedan. Vad gick bra och vad kan vi förändra i framtiden? Se också till att den anställde får göra nya arbetsuppgifter och att hen blir belönad för det.
  4. Skapa gemensamt engagemang i företaget. Var är vi på väg? Hur går vi vidare?
  5. Chefer måste vara involverade om satsningen ska bli en bra investering.
  6. Överväg samarbete med andra företag. Låna till exempel personal av varandra under hög- respektive lågsäsonger, och när anställda är på utbildning.
  7. Investering eller kostnad? Om vi inte investerar i personal så har vi ingen affär. Om vi investerar i dem blir vi bättre på det vi gör och tjänar mer pengar.

Läs mer i Handbok för Arbetsplatslärande – vad, hur och varför det är viktigt.

Maria Ek Styvén, Tim Foster och Karolina Parding är forskare inom Norrlandsnavet. Foto: Luleå tekniska universitet.

Ökat tryck kring gröna initiativ

Småföretagare i turist- och besöksnäringen kämpar med att komma tillbaka efter några tuffa år med pandemi och dess efterdyningar. Samtidigt ökar trycket från staten, regionerna, branschorganisationer och kunder på att företagen ska jobba mer med gröna initiativ. Norrlandsnavet har studerat hur besöksnäringen i norra Sverige kan möta förväntningarna.

– Vi ville särskilt förstå vad företagarna behöver från ekosystemet där de verkar. Alltså vilket stöd kan branschorganisationerna, turistbyråerna och andra regionala paraplyorganisationer ge dem?, sa Tim Foster, docent i industriell marknadsföring vid Luleå tekniska universitet.

Gröna initiativ inte bara miljömässiga

Enligt företagarna innebär grön hållbarhet inte enbart om det miljömässiga perspektivet. För dem handlar det lika mycket om social, ekonomisk och kulturell hållbarhet.

– För att starta företag behövs en infrastruktur. Det måste finnas bostäder till de anställda, och skolor för deras barn att gå på. Och för att överleva behöver företagen tjäna pengar, och finns det inte några pengar över kan de inte heller satsa på gröna initiativ. I norra Sverige vill företagare också ta hänsyn till den samiska kulturen.

Behöver mer stöd

Småföretagarna i branschen vill satsa mer på gröna initiativ, men många känner att de inte har tid med gröna initiativ, de kämpar med att överleva. Samtidigt vet forskarna att de som satsat på det också attraherar kunder på grund av det.

– Vad de främst behöver är mer stöd från ekosystemet när det kommer till certifiering av olika slag. Det är en markör för att företaget är hållbart, och gör det lättare för kunder att turista hållbart. Men i dag är certifieringsprocessen i Sverige en komplicerad historia, som de behöver hjälp med. På sikt behöver man se över hur processen kan förenklas så den blir mer tillgänglig för alla, sa Tim Foster.

SE WEBBINARIET.

Kontakta
karolina.parding@ltu.se
maria.styven@ltu.se
tim.foster@ltu.se

Läs mer om projekten
Så ska besöksnäringen i norr locka talanger

Hallå där Tim Foster – forskningsledare för Growing green

Så får du medarbetarna att tala gott om företaget

Mer Norrlandnavet
Norrlandsnavet arbetar med utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige. Det är ett samarbete mellan Familjen Kamprads stiftelse och Luleå tekniska universitet. Mer om satsningen.

406

DELA