NY FORSKNING | Så hålls identiteten i familjeföretag samman över generationer

Maria
Gustafsson
DELA
Tre syskon har möte på ett familjeföretag.
Många familjer har svårt att beskriva vilka de är och vad som gör familjeföretaget unikt. Foto: Unsplash.

Människor är beredda att gå långt för att hålla samman företag och familj. Det visar en studie där identitetskopplingen mellan familj och företag varit i fokus.

H&M, Spendrups, IKEA, Bonniers – det är några av Sveriges mest kända familjeföretag. Men de allra flesta är inte särskilt kända och är betydligt mindre till storleken. Familjeföretag, som är den vanligaste företagsformen i Sverige och världen, siktar vanligtvis på ett långsiktigt ägande. Så vad gör då familjeföretagare för att lyckas med företagandet över generationsgränser? Och vad motiverar dem att göra det? Albertha Wielsma, Internationella handelshögskolan i Jönköping, har studerat kopplingen mellan familjeidentitet och företagsidentitet.

– I familjeföretag är familjens identitet ofta densamma som företagets identitet – med andra ord ”det här är vi som familj OCH företag?”, berättar hon.

Den starka sammankopplingen kan ha både för- och nackdelar.

– Vi vet sedan tidigare att det kan bidra till goda relationer med interna och externa intressenter och till ett starkt varumärke med gott rykte. Men det finns också risk för familjekonflikter på arbetsplatsen och brist på flexibilitet när familj och företag är starkt sammankopplade.

Albertha Wielsma. Foto: Privat.

Stora uppoffringar

Wielsmas forskning visar att familjeföretagare är mycket motiverade att hålla samman familjens och företagets identitet. Så till den grad att det kan kräva stora uppoffringar.

– Det finns en väldig stolthet över verksamheten och familjearvet som gör att man är beredd att gå mycket långt för att hålla samman företaget och familjen. Inte sällan på bekostnad av sin hälsa, egna framtidsplaner, personliga frihet och sina relationer inom familjen, säger Albertha Wielsma.

Vissa håller tyst om kopplingen

Det finns många metoder för att lyckas hålla familjens och företagets identitet sammankopplade över åren. I det lilla kan det handla om språkbruk på arbetsplatsen, som att ”på arbetsplatsen kallar jag min syster för kollega och inte syster”. Och i de större mer strategiska frågorna finns det metoder för succession eller varumärkesstrategi.

– Men huruvida man väljer att kommunicera utåt att det finns en koppling mellan företag och familj skiljer sig stort åt mellan familjer. Vissa ägare tycker det är en självklarhet och förväntar sig att det ska ha en positiv effekt på de anställda. Medan andra inte vill berätta om kopplingen eftersom de tror att teamet ska påverkas negativt, säger Albertha Wielsma.

Kontakta a.wielsma@windesheim.nl

Tips på vad familjeföretagare kan tänka på när de hanterar identitetskopplingen mellan familj och företag:

  • Det finns både för- och nackdelar med att koppla samman familjen och företagets identitet.
  • Att koppla samman familjens och företagets identitet påverkar både företag, familj och enskilda familjemedlemmar. Ta hänsyn till det inför beslut om sammankoppling.
  • Prata om identitetskopplingen regelbundet inom familjen och företaget. Det är viktigt att alla, familjemedlemmar såväl som anställda, känner sig bekväma med beslut om kopplingen.

Mer om avhandlingen
Albertha Wielsma disputerade nyligen vid Internationella handelshögskolan i Jönköping med avhandlingen To be or not to be a Family Firm: An Exploration of Identity Management in Business Families. Till avhandlingen.

197

DELA