NY FORSKNING | Sparbankerna viktig motor för svenska innovationer

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Hallands kulturhistoriska museum och Unsplash.

Tillgång till banklån visar sig ha haft en stor betydelse för Sveriges innovationskapacitet genom historien. Något som forskare tror att dagens utvecklingsländer kan lära av.

I början av 1900-talet var Sverige en underutvecklad ekonomi byggd på jordbruk. Inkomst per capita låg på samma nivå som i dagens Pakistan. Och den förväntade livslängden, barnadödligheten och andel av arbetskraften verksam inom jordbruket påminde om dagens Somalia, Sierra Leone och Kamerun.

– Under en femtioårsperiod fram till efter andra världskriget hade Sverige sedan en stark tillväxt som ledde till förbättrad levnadsstandard, berättar Jon Olofsson, Stockholms universitet.

Koppling kredit och innovation

Jon Olofsson. Foto: Privat.

Han har i sin doktorsavhandling studerat svenska sparbankers roll för innovation och patentgivning i Sverige under den tidsperioden. Med hjälp av data från bland annat Patent och Registreringsverket och Statistiska Centralbyrån har han samlat information om alla patent på kommunnivå, samt vilka kommuner som hade egna sparbanker. På så sätt har han dragit slutsatser kring vilken roll som tillgången till banklån har spelat för innovations-graden.

– I de socknar där det fanns en sparbank var också antalet patentgivningar högre. Det var framför allt patent med koppling till teknologi och ingenjörsdrivna industrier som ökade om det fanns en lokal sparbank.

Patentgrad och antal innovationer inom matproduktion och andra icketekniska industrier berördes inte i samma utsträckning av bankers närvaro i kommunen.

– Antagligen för att teknologidrivna företag behövde längre tid och större investeringar för att skapa innovation, säger Jon Olofsson, som menar att den tekniska utveckling och innovation som skedde i början av 1900-talet i Sverige har drivit på den ekonomiska utvecklingen.

– Mina resultat är en delförklaring till Sveriges starka ekonomiska tillväxt.

Personliga relationer som säkerhet

Finansiering av innovation är förenat med risker och osäkerhet. Men under första halvan av 1900-talet löste lokala bankkontor detta genom att bygga personliga relationer med folk i socknen. På så vis fick de en känsla för entreprenörers förutsättningar, och tog beslut kring finansiering av innovation utifrån det.

– Exempel på teknikdrivna innovationer som tog ett språng under sparbankernas framfart är telefoni och motorer – allt med sladdar eller batterier helt enkelt, säger Jon Olofsson.

Tänkbar modell för utvecklingsländer

Sparbankerna ville att fler skulle delta i den formella kreditmarknaden, och uppmuntrande därmed låginkomsttagare att spara pengar på banken. På så vis fick de ränta och banken kunde låna ut pengar till olika entreprenörer i socknen.

– I början var det mer eller mindre en välgörenhetssatsning från bankens håll. Man ville fostra folk att spara pengar. Det är en modell som jag tror kan passa i många av dagens utvecklingsländer där det finns pengar men man väljer att gömma dem i madrassen.

– Skulle man i stället få folk att spara pengar i en bank, likt de i Sverige i början av 1900-talet, så får kapitalet jobba och kan bidra till ekonomisk utveckling, säger Jon Olofsson.

Kontakta olofssonjon@gmail.com

Mer om avhandlingen
Jon Olofsson disputerar vid Stockholms universitet 16 februari 2023. Avhandlingen heter An Economic Backbone of Development: Essays in Financial and Political Economy och kan läsas som PDF.

Läs på samma tema
Så bidrog småföretagen till Sveriges ekonomiska välstånd

541

DELA