Hallå där! Tim Foster – forskningsledare för ”Growing green”

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash/Luleå tekniska universitet.

Norrlandsnavet studerar just nu hur besöksnäringen i norra Sverige kan jobba mer med gröna investeringar. Tim Foster, Luleå tekniska universitet, berättar om några av resultaten och vilka utmaningar som finns.

Ni har intervjuat mindre norrländska turistföretag och aktörer i ekosystemet. Vad har ni kommit fram till så här långt?

– Företagen vi studerar driver många olika typer av verksamheter, allt ifrån boende- och matupplevelser till hundspann och skoterturer både under sommar- och vintersäsong. Alla har tagit gröna initiativ i sin verksamhet. Något företag har satsat på elbilar som de hämtar och lämnar kunder med. En annan företagare har dragit värme från köket för att värma upp resten av hotellet. Och en restaurangägare låter numera överbliven mat bli jord som hon odlar egna grönsaker i.

– Vi kan se att det finns en press på företagen att jobba med gröna investeringar. Förväntningarna och kraven kommer både från staten och de regionala paraplyorganisationerna inom ekosystemet. Organisationer som till exempel Swedish Lappland, Luleå Business Region och Visit Dalarna fokuserar på att hjälpa småföretagen att bli mer miljömässigt hållbara, bland annat genom att hjälpa till med certifiering.

– Men det finns också ett stort tryck både från företags- och privatkunder. Det är ofta medvetna turister och vill inte bidra till att exploatera eller förstöra naturen. De förväntar sig att företagen de köper mat-, boende- och naturupplevelser av är miljömässigt hållbara.

Vilka utmaningar står de mindre företagen inför i resan mot att bli mer miljömässigt hållbara?

– Paraplyorganisationerna som organiserar och stöttar småföretagen i att bli mer hållbara ser på det utifrån den gröna, miljömässiga ingången. Detsamma gäller turistbyråer och kunder. Men företagarna själva menar att det finns fyra typer av hållbarhet. Utöver den miljömässiga är också den ekonomiska, sociala och kulturella hållbarheten viktig och är något de jobbar kontinuerligt med.

– Företagen måste tjäna pengar för att överleva och kunna investera i hållbara initiativ. Utan pengar över blir det inga elbilar och inte heller har de råd att köpa in hållbarhetskompetens. Och vill man ha personal som jobbar året runt behöver folk ha någonstans att bo, handla och skicka sina barn till skolan. I norra Sverige behöver man dessutom ta hänsyn till den unika samiska kulturen som alla vill ska bevaras och delas med besökare.

Du sa att paraplyorganisationerna hjälper företagen med hållbarhetscertifieringar. Varför är det viktigt?

– Ja, de ser certifiering av olika slag som en mycket viktig grön investering och initiativ. Den signalerar att företaget är miljömässigt hållbart, och gör det lättare för kunder att turista hållbart. Och det är bra att paraplyorganisationerna hjälper företagen med detta eftersom det är en mycket krånglig process i Sverige. Det finns olika typer av certifiering från olika organisationer. Hur ska småföretagen ha tid att sätta sig in i det? De har fullt upp med att driva företag och erbjuda sina kunder hållbara upplevelser.

– I Finland däremot finns det endast en certifieringsprocess för samtliga företag. Vårt forskarteam ser över hur Sverige eventuellt skulle kunna ta efter det exemplet.

Kontakta tim.foster@ltu.se

Mer om Norrlandsnavet och projektet

Norrlandsnavet arbetar med utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige. Det är ett samarbete mellan Familjen Kamprads stiftelse och Luleå tekniska universitet. Mer om satsningen. Forskningsprojektet heter Growing green: How tourism and hospitality SMEs can thrive in their ecosystem och pågår till och med augusti 2023. Det leds av Tim Foster och övriga forskare är Jeandri Robertson, Kerry Chipp, Helena Ranängen, samtliga verksamma vid Luleå tekniska universitet.

372

DELA