NY FORSKNING | Så får du medarbetarna att tala gott om företaget

Maria
 Gustafsson
DELA
Anna Näppä, Luleå tekniska universitet, har studerat hur små och medelstora företag kan bygga sitt employer brand. Foto: Privat/Unsplash.

Vi pratar med vänner om hur vi har det på jobbet. Och finns det en tydlig (positiv) kärna att berätta stärker det företagets image. Forskaren Anna Näppä ger tips till småföretagare som vill bygga sitt arbetsgivarvarumärke.

Employer branding, eller arbetsgivarvarumärke, kan man tro bara är något för större företag att ägna sig åt. Men ny forskning visar att även mindre företag tjänar på att jobba med hur företaget uppfattas som arbetsgivare.

– För att medarbetare ska trivas och vilja jobba kvar, och att de pratar gott om företaget när de väl slutar, gäller det att jobba aktivt med företagskulturen. Den ska färga av sig i hela verksamheten, säger Anna Näppä, Luleå tekniska universitet.

I sin doktorsavhandling har hon studerat hur små och medelstora företag kan jobba för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke.

Bjuda in medarbetarna

Det som bygger ett arbetsgivarvarumärke är kulturen som finns på en arbetsplats. Och den skapar företaget tillsammans med medarbetarna. För att få fatt i kärnan – kunna beskriva vad som utmärker verksamheten – gäller det att chefer och medarbetare tillsammans sätter ord på vad man gör och hur man är.

– Till exempel kan man ställa sig frågor som Hur är vi mot kunder och mot varandra? Hur syns det genom hela medarbetarresan? Hur syns det när jag som medarbetare agerar i projekt eller i det dagliga arbetet? När det arbetet är gjort blir det enklare att förstå hur företaget kan jobba vidare för att stärka kulturen. Men arbetet ger också vägledning i vilken typ av personer som kan passa in i verksamheten, förklarar Anna Näppä.

Vilka är de vanligaste misstagen som mindre företag gör och som minskar chanserna att anställda och tidigare anställda blir ambassadörer för varumärket?

– Det vanligaste misstaget är att man inte jobbar alls med employer branding, att man inte pratar om det för att det kan vara svårt och känsligt. Men alla företag har ett varumärke som de behöver prata om. Det är viktigt att förstå vilken bild som nuvarande och tidigare medarbetare har och ger av företaget. Tar man reda på det blir det också enklare att göra något åt eventuella brister, säger hon.

Anna Näppäs tips för att stärka arbetsgivarvarumärket:

• Var proaktiv – ta reda på hur medarbetare pratar om företaget med andra.

• Spika tillsammans med medarbetarna några värdeord som definierar arbetsplatsen och medarbetarnas relation till varandra och kunder. Är till exempel ett av värdeorden kundnära så kanske ni kommer fram till att medarbetarna skapar fantastiska upplevelser för människor från hela världen. Om ett annat värdeord är positivitet, kanske det innebär för er att vi försöker alltid att lösa ett problem så att kunder/medarbetare känner sig nöjda. Det är inte värdeorden i sig som är viktiga, utan hur de avspeglar sig i verkligheten.

• Konkretisera värdeorden. Använd inte begrepp som unik, alla försöker vara det men ingen vet vad det betyder. Definiera i stället vad som kännetecknar er och på vilket sätt det ingår i erbjudandet till medarbetarna.

• Prata ihop er om vad företaget gör och kan göra mer av för att stärka vi-känslan bland medarbetarna. Är det fredags-aw eller gemensamma träningspass som är grejen eller något helt annat?

• När jobbet med arbetsgivarvarumärket är klart blir det ofta tydligt hur det också kan hjälpa er att uppnå verksamhetsmålen.

Kontakta anna.nappa@ltu.se

Mer om avhandlingen
Anna Näppä disputerade nyligen vid Luleå tekniska universitet med avhandlingen Building employer brands: The employee perspective. Till avhandlingen.

222

DELA