NYTT PROJEKT | Så ska besöksnäringen i norr locka talanger

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash/Johannes Andersson.

Många anställda lämnade turistbranschen under pandemin. Men nu ska småföretagare få hjälp att locka tillbaka dem – med platsmarknadsföring.

– Människor tar inte enbart ställning till arbetsuppgifterna, platsen där jobbet finns är också en jätteviktig del i ett jobberbjudande, säger Maria Ek Styvén, professor i industriell marknadsföring vid Luleå tekniska universitet.

Hon leder ett forskningsprojekt inom ramen för Norrlandsnavet, som ska studera hur besöksnäringen i norra Sverige kan attrahera medarbetare på nya sätt.

Konkurrensen ökar

Maria Ek Styvén. Foto: Luleå tekniska universitet.

Det har varit några tuffa år för turistbranschen på grund av pandemin då många lämnade sina jobb. Omställningen med de stora industrisatsningar som görs i norra Sverige i dag är positiv även för besöksnäringen. Samtidigt ökar konkurrensen om kompetensen som flyttar dit.

– Kompetensbrist är den stora utmaningen för besöksnäringen. För många är det en genomgångsbransch och det är svårt att behålla personal. Det är en avvägning i hur stora satsningar man ska göra på att lära upp medarbetare när man vet att de inte alltid stannar. Samtidigt vill man göra jobbet attraktivt så att kompetenta personer stannar kvar i företaget.

– Vi ska undersöka hur industrin på ett övergripande sätt kan prata om och marknadsföra sig. Vilka gemensamma drag har branschen i regionen? Vad står den för och vad kan den erbjuda? Det ska vi identifiera.

Vilken konkret nytta kommer småföretag i branschen att ha av er forskning?

– De får kunskap om vad de kan trycka på i sin marknadsföring för att attrahera och behålla medarbetare. Det är ett värde inte bara för företagen, utan för hela branschen i regionen, säger Maria Ek Styvén.

Kontakta maria.styven@ltu.se

Mer om forskningsprojektet
Projektet är en del av Norrlandsnavets satsning och heter Employment Value Proposition in the Tourism and Hospitality Industry: Incorporating a Place Attractiveness Perspective. Det pågår till och med augusti 2023 och leds av professor Maria Ek Styvén. Övriga forskare är doktorand Anna Näppe och professor Karolina Parding, samtliga verksamma vid Luleå tekniska universitet.

608

DELA