NY FORSKNING | Så kan detaljhandeln jobba med radikal innovation

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Konkurrensen i detaljhandeln är stenhård. Det räcker inte längre med att göra saker på ett bättre sätt än andra. Man måste göra saker annorlunda för att locka kunderna till sig. Här är expertens tips på hur detaljhandeln kan jobba med innovation som sticker ut.

I dag går vi inte bara till Åhléns eller Clas Olson när vi ska handla julklappar. Vi köper prylar, kläder, och teknik på e-handelsföretag som Cdon.se, Boozt.com, Dustin.se och Amazon.se. Och när vi ändå är inne och scrollar på Instagram kan vi passa på att handla säsongens läppstift på Instagram shop. Detaljhandelslandskapet är i dag gränslöst.

– E-handlare har långsamt gått in i den fysiska handeln, och alla större detaljhandelskedjor finns också på nätet. Konkurrensen bland detaljhandlare är enorm. Det räcker inte med att konkurrera med pris eller kvalitet, de måste också göra saker annorlunda för att få konsumenternas uppmärksamhet, säger Karla Marie Paredes, vid Lunds universitet.

Krävs struktur

Karla Marie Paredes ger tips på hur chefer inom detaljhandeln kan jobba med strategisk innovation. Foto: Privat.

I sin doktorsavhandling har hon undersökt hur svenska traditionella detaljhandelskedjor kan utveckla en långsiktig innovationsstrategi. Många företag som har vågat utmana sitt traditionella arbetssätt har jobbat fram framgångsrika produkt-, tjänste-, eller affärsmodellsinnovationer.

– Traditionellt har innovationer inom handeln byggt på informella ad hoc-beteenden hos kreativa medarbetare. Men för att vara konkurrenskraftig i dag måste man jobba mer formellt och strukturerat med innovation.

Exempel på radikala innovationer inom detaljhandeln kan vara nya butiksformat, som obemannade eller helt koldioxidneutrala butiker. Men det kan också vara automatiserade lager eller detaljhandelsföretag som börjar erbjuda prenumerationstjänster eller uthyrning av produkter och tjänster.

Interna inkubatorer på företaget

För att ta itu med innovationsbehovet kan detaljhandeln aktivt jobba med interna inkubatorer på företaget. Det kan till exempel vara innovationshubbar, innovationslaboratorier eller innovationsteam, som är ansvariga för att hitta eller utveckla nya idéer eller innovationer. Vissa har tillgång till riktiga butiker där idéer testas, medan andra har testlaboratorier där de testas i en mer kontrollerad miljö.

– Att utveckla innovationsförmåga handlar om att säkra utrymme och resurser för utforskande innovationsarbete. Och låta lärande och experimenterande blomstra. Innovationsarbetet måste särskiljas och skyddas från den löpande verksamheten, säger Karla Marie Paredes.

Transparent strategi

Detaljhandeln har en unik position då de är mellanhand mellan kund och leverantör och har stor makt och kontroll över värdekedjan. De har bra tillgång till olika källor och till kunskap utanför verksamheten. Något som Karla Marie Paredes tycker att de ska integrera i sin innovationsprocess.

– Det handlar inte bara om att lära sig av kunder och konkurrenter genom marknadsundersökningar, vilket har varit vanligt inom detaljhandeln. De behöver också prata med andra innovationskällor i detaljhandelns ekosystem, till exempel logistik-, service och IT-partners.

– Allt fler företag inom detaljhandeln ingår också allianser och samarbeten med nystartade företag inom livsmedel, digital teknik och hållbarhet. Vissa allierar sig med akademin och olika forskningsgrupper. Detta tyder på att allt fler använder sig av en öppen innovationsstrategi, säger Karla Marie Paredes.

6 tips till chefer som vill komma i gång med ett strukturerat innovationsarbete:

• Utse person/er som ansvarar för att ställa de svåra och långsiktiga frågorna: Hur kommer vår verksamhet att se ut om fem eller tio år? Vem vänder man sig till med en ny affärsidé?
• Utse person/er som ansvarar för att leta efter ny teknik och trender som kan påverka hur ni bedriver er verksamhet. Om det redan finns ett team kring det här, se till att deras innovationsmål är i linje med strategiskt prioriterade områden.
• Lista vilka nya typer av externa partners ni skulle kunna nyttja för strategiska innovationsprojekt.
• Se till att skapa tydliga processer för hur nya affärsidéer, produkter och tjänster initieras, utvecklas och testas.
• Testa pilotprojekt med kunderna.
• Skapa utrymme för lärande och experimenterande!

Kontakta karla_marie.batingan_paredes@design.lth.se

Mer om avhandlingen
Karla Marie Paredes disputerade nyligen vid Lunds universitet med avhandlingen Building innovation capability in retail : Towards a systematic and sustained approach to innovation in large retail organizations. Den går att läsa som PDF.

844

DELA