NYTT FORSKNINGSPROJEKT | Småföretagens roll i den gröna omställningen

Maria
Gustafsson
DELA
Forskaren Debadrita Panda och professor Johan Frishammar. Foto: Luleå tekniska universitet.

Under två år ska forskare vid Norrlandsnavet, Luleå tekniska universitet, studera vilken roll småföretagen har i den gröna omställningen i norra Sverige. Debadrita Panda och Johan Frishammar axlar projektet.

Allt fokus är på storbolagen i den hållbara utveckling som just nu pågår i norra Sverige. Nya gröna processindustrier byggs och det sker en omfattande omställning av äldre industrier, så som LKAB, SSAB och Boliden. Men forskarna vet att de mindre företagen är nödvändiga för att storbolagen ska lyckas uppnå sina mål.

– De spelar en avgörande roll i det industriella ekosystemet, men vi vet inte hur fullt ut. Vi ska ta reda på vilka aktiviteter och förmågor de bidrar med. Men också vilka hinder de möter och vilka roller de tar, säger Johan Frishammar, professor i entreprenörskap och innovation, vid Luleå tekniska universitet.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet Sustainable value creation in ecosystems: Barriers, practices, and collaboration between SMEs and larger firms är att bidra till den gröna omställningen.

– Vårt främsta fokus är att bidra till företagens önskan att designa, utveckla och implementera cirkulära affärsmodeller i små och medelstora företag för att främja hållbart och cirkulärt värdeskapande, berättar Debadrita Panda, postdoktor vid Luleå tekniska universitet.

”Till nytta för de många människorna”

Norrlandsnavet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse, som har som ambition att forskning de satsar på ”ska kunna komma de många människorna till del”. Det är också den målbilden som projektet siktar in sig på.

– Det som krävs av mindre bolag idag är inte samma som krävs av dem i morgon. Kan vi få dem att förstå vad de borde göra annorlunda och hur de behöver kompetensutveckla sig, så är det en pusselbit i arbetet mot en hållbar och cirkulär industri som kommer alla människor till del, säger Johan Frishammar.

Debadrita Panda håller med och tillägger:

– När vi väl förstått rollfördelningen mellan olika aktörer i det industriella ekosystemet kan vi också presentera framtida krav och nödvändiga anpassningar för att utveckla ekosystem för grön omställning. Vi vill ge de mindre företagen verktyg att praktiskt förändra sin verksamhet.

Vad fick dig att söka tjänsten som postdoktorand för det här projektet, Debadrita?

– Små och medelstora företag kan bidra på många sätt till den gröna omställningen, och norra Sverige är en utmärkt testbädd för att utforska detta. Projektet går ut på att skapa ett hållbart samhälle, stimulera innovation och att skapa ekonomiska möjligheter ur det. Resultaten kommer att vara relevanta i kampen mot klimatförändringarna, och vi uppmuntrar till ett ansvarsfullt företagande – vilket är motiverande. Jag är riktigt pepp på det här projektet, säger Debadrita Panda.

Kontakta
johan.frishammar@ltu.se
debadrita.panda@ltu.se

Artikeln är producerad i samarbete med Norrlandsnavet.

Mer om Norrlandsnavet och projektet
Projektet heter Sustainable value creation in ecosystems: Barriers, practices, and collaboration between SMEs and larger firms och pågår i två år med start januari 2024. Det är en del av Norrlandsnavet, vid Luleå tekniska universitet, som arbetar med utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige och finansieras av Familjen Kamprads stiftelse. Mer om satsningen.

Läs fler artiklar om Norrlandsnavet:
Tre år med Kamprads 100-miljonerssatsning på norrländska småföretag

3 hinder (och lösningar) för att fånga värdet av ny teknik

Gröna initiativ och kompetensförsörjning är framtiden i turistbranschen

Hallå där! Tim Foster – forskningsledare för ”Growing green”

Lågteknologi skapar liv i norra Sverige

NYTT PROJEKT | Klimatsmarta matföretag i norr

510

DELA