NYTT PROJEKT | Klimatsmarta matföretag i norr

Maria
 Gustafsson
DELA
Forskare ska stötta livsmedelsföretagare att utveckla klimatsmarta affärsmodeller. Foto: Unsplash.

Livsmedelsindustrin står för cirka 20-30 procent av de globala utsläppen. Nu ska ett projekt inom Norrlandsnavet stötta mindre livsmedelsföretag att ställa om.

Små och medelstora företag inom livsmedelsindustrin i norra Sverige och Finland har potential att bli mer klimatsmarta. I projektet ClimateFood: Climate-Smart Food via Cross-Border Cooperation – With Businesses, for the Businesses! ska forskare vid Luleå tekniska universitet stötta producenter att utveckla hållbara affärsmodeller för att minska miljöpåverkan från livsmedelsproduktion.

– Genom att stötta företagen att införa klimatsmarta metoder kommer projektet att ha en positiv inverkan på den lokala miljön och ekonomin i regionen, men också på samhället i stort, säger Nerine Mary George, forskare vid Luleå tekniska universitet.

Nerine Mary George. Foto: Luleå tekniska högskola.

Hon kommer att genomföra intervjuer med företagare i norra Sverige och Finland för att förstå deras perspektiv på livsmedelsproduktionen.

– Det är viktigt att förstå deras perspektiv eftersom de har en avgörande roll i livsmedelsvärdekedjan, säger hon.

Goda exempel

Tillsammans med sina kollegor ska Nerine Mary George identifiera möjligheter för en klimatsmart produktion och klimatsmarta värdekedjor inom livsmedelsindustrin i regionen. Till exempel ska forskarna hitta goda exempel hos producenter som lyckats ställa om, och sprida dem på olika sätt.

– För att förstå förutsättningarna för klimatsmart odling behöver vi identifiera ekosystemet för sektorn. Vi kommer bland annat titta på hur företagen jobbar, vilka trender vi ser och så vill vi kunna säga något om potentialen i att skala upp klimatsmarta affärsmodeller, säger Thomas Ejdemo, forskare vid Luleå tekniska universitet.

Thomas Ejdemo. Foto: Privat.

De goda exemplen kommer bland annat att spridas på workshops med företagen och andra relevanta aktörer där diskussion och utbyte av idéer kommer att ske. Resultaten kommer även att publiceras på olika håll så att fler livsmedelsproducenter kan inspireras och få stöd i att utveckla sina verksamheter.

Nätverk och interaktivt verktyg

En del av projektet kommer att jobba med att stärka gränsöverskridande samarbeten mellan livsmedelsproducenterna i regionen. Det är samarbeten som i viss mån redan finns men som forskarna i projektet vill stärka ännu mer.

– Vår roll är att se till att de är aktiva och att vår kunskap delas i samarbetsnätverket, säger Thomas Ejdemo.

Projektet kommer också att ta fram ett interaktivt verktyg som visar på förutsättningarna för klimatsmart produktion. I verktyget kommer man att kunna läsa ut trender och jämföra utvecklingen mellan kommuner och utvecklingen över tid.

– Det ska ge en bild av nuläget och förutsättningarna för att skala upp klimatsmarta affärsmodeller. Det kommer att kunna användas som omvärldsbevakningsverktyg för bland annat näringslivsutvecklare. Det ger dem en överblick över vilka regioner som är aktiva och indikerar i vilka områden man bör göra insatser, säger han.

På vilket sätt spelar projektet roll i kampen mot klimatförändringarna?

– På lång sikt spelar ClimateFood-projektet en avgörande roll i kampen mot klimatförändringarna. Jordbruket bidrar stort till utsläppen av växthusgaser, så att främja hållbarhet och klimatsmarta metoder inom livsmedelsindustrin är en viktig pusselbit för att vända utvecklingen, säger Nerine Mary George.

Kontakta
nerine.george@ltu.se
thomas.ejdemo@ltu.se

Mer om projektet
Projektet heter ClimateFood: Climate-Smart Food via Cross-Border Cooperation – With Businesses, for the Businesses!. Forskare från Luleå tekniska universitet är Thomas Ejdemo, Nerine Mary George och Vinit Parida. De kommer att samarbeta med större företag inom livsmedelsindustrin, företags- och utvecklingsfrämjande organisationer, organisationer verksamma inom forskning och utveckling samt olika utbildningsaktörer. Projektet är ett Interreg Aurora-projekt som är delfinansierat av EU.  Läs mer om projektet.

Mer om Norrlandsnavet
Norrlandsnavet är ett center för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige i samarbete mellan Familjen Kamprads stiftelse och Luleå tekniska universitet. Läs mer om Norrlandsnavet.

455

DELA