NY FORSKNING | Så fixar invandrarföretagare finansiering

Maria
Gustafsson
DELA
Kvinnlig skräddare arbetar tillsammans med man.
Företagare från arabvärlden är ett vanligt inslag i svenskt näringsliv. Foto: Unsplash.

Invandrarföretagare kan ha svårt att hitta finansiering till sin verksamhet. Men inte alla. Så hur överkommer vissa de hinder som finns, och lyckas med sitt företagande?

Att starta företag kan vara ett sätt för invandrare att integreras i samhället. Men det är inte alltid enkelt att skaffa det kapital som behövs för att starta, driva och utveckla en verksamhet.

– Många stöter på hinder längs vägen, men vissa lyckas ta sig förbi dem. Jag tyckte det var spännande att undersöka vilka faktorer som gör att man lyckas. Särskilt eftersom vi så ofta får höra om svårigheterna med att skaffa kapital, säger Bryan Malki, som nyligen disputerade vid Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Social integration inte nödvändig för framgång

I sin doktorsavhandling har han studerat företagare från arabvärlden. Det är en grupp som är mycket benägna att starta och driva företag i Sverige. Bryan Malki har intervjuat företagare inom en mängd affärsområden; till exempel handel, skrädderi och sömnad, hälsovård, livsmedel, byggverksamhet och finansiella tjänster.

– Tidigare forskning har visat att social integration är avgörande för att invandrarföretagares verksamheter ska överleva. Men min avhandling visar att det räcker med att vara etablerad inom det ekonomiska, politiska och rättsliga systemet för att lyckas med sitt företagande.

Bryan malki Finansiering invandrarföretagare
Bryan Malki. Foto: Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Psykologiska hinder

Låg kreditvärdighet, få finansiella alternativ och höga räntor är vanliga hinder för finansiering. Men det finns också psykologiska hinder.

– Många känner stress inför att skuldsätta sig med ett riskfyllt banklån, och andra vill inte riskera sina nära och käras pengar. Vissa känner till och med skam inför att stå i skuld till en landsman. Allt detta begränsar förstås finansieringsalternativen.

– Samtidigt föredrar vissa invandrarföretagare att låna pengar från familj och vänner framför andra finansieringsalternativ, eftersom de lånen kan vara mer altruistiska och mindre förpliktigande.

Religiös tro kan också utgöra hinder för finansiering, visar Bryan Maliks forskning. Vissa företagare i studien uttryckte till exempel en ovilja mot räntebaserade finansieringsalternativ, då ränta är förbjudet enligt islamsk lag.

Flexibilitet är nyckeln

Bryan Malkis avhandling visar att det ändå finns en stor flexibilitet bland invandrarföretagare vid finansieringshinder. De som stöter på hinder vid kreditprövning eller kostnadshinder av olika slag, vänder sig till familj och vänner för att låna pengar, även om det finns ett psykologiskt motstånd inför det.

– Jag blev faktiskt förvånad över den flexibilitet och pragmatism som finns hos företagarna. Även de som är emot räntebaserade lån till exempel, kan tänka sig att frångå sina värderingar om det är det enda alternativet till finansiering. Man resonerar att det är en tillfällig lösning och man ska återgå till de grundläggande värderingarna när omständigheterna tillåter det.

Vilket medskick har du till policymakare på området?

– Framgångsrikt företagande vet vi spelar en stor roll för integration. Så därför behöver vi ta tillvara den flexibilitet som finns hos invandrarföretagare. Det kan ske genom att förbättra gruppens kunskaper om lagar och regler samt underlätta kontakt med vanliga finansiärer utanför deras kulturella kontext, säger Bryan Malki.

Kontakta bryan.malki@ju.se

Mer om avhandlingen
Bryan Malki disputerade nyligen vid Internationella handelshögskolan i Jönköping med avhandlingen Entrepreneurial Financing of the Immigrant Entrepreneurs: An Ambidexterity Perspective.

361

DELA