3 hinder (och lösningar) för att fånga värdet av ny teknik

Maria
 Gustafsson
DELA
Vinit Parida, Patricia Garcia och Arun Madanaguli presenterar forsknignsresultat från Norrlandsnavet. Kommentarorer är Joakim Eriksson, från Volvo Construction Equipment och Ida Rehnström från startup-företaget Flasheye.
Vinit Parida, Patricia Garcia och Arun Madanaguli presenterar forsknignsresultat från Norrlandsnavet. Kommentarorer är Joakim Eriksson, från Volvo Construction Equipment och Ida Rehnström från startup-företaget Flasheye.

Startup-företag har en viktig roll i stora etablerade företags övergång till ny banbrytande teknologi som AI, elektrifiering och 6G. Men det finns hinder för samarbete – och lösningar. Det fick vi veta mer om på ett webbinarium på onsdagen, arrangerat av Esbri och Norrlandsnavet.

De allra flesta etablerade storföretagen samarbetar i dag med startup-företag för att lyckas skapa de innovationer de behöver med ny disruptiv teknologi. Men storbolagen kämpar för att skapa konkret värde. Det finns nämligen en hel del hinder på vägen för smidiga samarbeten. Det har forskare vid DigIn Center och Norrlandsnavet, Luleå tekniska universitet sett i sin forskning. Onsdagen 15 november hade 253 personer anmält sig för att ta del av Vinit Parida, Patricia Garcia och Arun Madanagulis forskningsresultat.

SE WEBBINARIET.

– Vi har studerat relationerna i samarbetena, hur man kommer fram till gemensamma lösningar och hur de sedan kommersialiserar innovationer, berättade Patricia Garcia.

Tre hinder för smidiga samarbeten kring digital innovation:

  • Organisatorisk tröghet i storföretagen. De är ofta silobaserade med rigida strukturer där alla inte pratar med varandra. Det är en utmaning för digital innovation som kräver flexibla och snabbfotade strukturer.
  • De anställdas ”mindset”. Både organisationen som helhet och många som jobbar inom storföretag har låg beredskap för snabba innovationer. Och det finns få incitament att ”äga” ett teknikbaserat innovationsprojekt.
  • Legitimitet av produktutvecklingen. Startup-företag är oftast hänvisade till FoU-avdelningen på storföretaget, men därifrån finns sällan uppföljning av projekten eller någon som tar vidare projektet internt.

– Arbetssätten behöver se annorlunda ut vid digital transformation än vad man annars är van vid på storbolagen. I digitala innovationsprojekt handlar mycket om att testa sig fram, och allt går inte alltid som man har tänkt sig. Men rätt folk på storbolaget har inte alltid tid att vara med i projektet och då stannar transformeringen upp, sa Patricia Garcia, och berättade om vad storföretagen gör för strategiska val för att överkomma hindren.

De tre lösningarna är:

  • Ta in intressenter tidigt i processen. De ansvariga behöver förstå hur viktig transformeringen är och ska ”tvingas” sätta av tid för att delta på möten.
  • Bryt silos och skapa medvetenhet i organisationen om vad som är på gång.
  • Förenkla processerna för beslutsfattande. Allt ska inte behöva vänta på godkännande från ledningen, det stannar upp processen.

Forskarteamet har också studerat hur företag kan bygga upp hållbara ekosystem kring disruptiv teknik. Utöver forskarnas presentationer innehöll webbinariet kommentarer från en expertpanel bestående av Joakim Eriksson, från Volvo Construction Equipment och Ida Rehnström från startup-företaget Flasheye.

SE WEBBINARIET.

Kontakta
vinit.parida@ltu.se
patricia.garcia@ltu.se
arun.madanaguli@ltu.se

Mer om Norrlandsnavet
Norrlandsnavet arbetar med utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige. Det är ett samarbete mellan Familjen Kamprads stiftelse och Luleå tekniska universitet. Mer om satsningen.
Läs också:
Gröna initiativ och kompetensförsörjning är framtiden i turistbranschen
Lågteknologi skapar liv i norra Sverige
Innovationsmäklare räddar samarbete mellan storbolag och startup

189

DELA