NYTT FORSKNINGSPROJEKT | Hjälper norrländska techföretag skala upp

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Canva.

Avancerad teknik och digitala innovationer, som till exempel gruvnäringen kan ha stor nytta av, finns redan. Nu ska forskare vid Norrlandsnavet hjälpa mindre techbolag att hitta kunder och skala upp sin affär.

Hur ser vi till att människa och maskin inte kommer i varandras väg nere i gruvan? Hur kan vården minska antalet patientskador genom att förutse fallolyckor? Det här är exempel på frågor som svenska innovatörer har klurat på och utvecklat tekniska lösningar för. Men det är inte så enkelt för mindre företag att ta sin teknik ut på marknaden, eller att skala upp verksamheten. I norra Sverige pågår ett nystartat forskningsprojekt, inom ramen för Norrlandsnavet vid Luleå tekniska universitet, som ska hjälpa små och medelstora företag med det.

Patricia Garcia. Foto: Luleå tekniska universitet.

– Vi jobbar med två olika spår för att stötta verksamheterna. Dels hjälper vi företagen med strategier för att skala upp, dels arrangerar vi workshops där företagen kan analysera sin unika situation och hitta en väg framåt. Här är också erfarenhetsutbytet en jätteviktig komponent, säger Patricia Garcia, postdoktor vid Luleå tekniska universitet.

Sitter fast i ”pilothelvetet”

Anledningen till att projektet startat är att forskarna har identifierat en mängd företag i norra Sverige som har spännande teknik, men svårt att få till en riktig affär.

– Det är många företag, särskilt inom digitalisering och AI, som sitter fast – i vad de kallar – ”pilothelvetet”, säger David Sjödin, professor i entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitet.

– De hamnar om och om igen i pilotprojekt som ska testa en teknologi i ett litet moment någonstans. Men sällan kommer de så långt som att till exempel få implementera tekniken i sin helhet, till exempel i en gruvkoncerns alla gruvor, fortsätter han.

Säljarbete i alla led

De mindre företagen i studien fokuserar på ”business to business” och vänder sig främst mot större företag inom industrin. Men för att få storbolagen att köpa tekniklösningen gäller det att jobba på alla fronter i organisationer.

David Sjödin. Foto: Luleå tekniska universitet.

– Entreprenörerna behöver ner på skruv- och mutternivå, alltså övertyga dem som ska använda den tekniska lösningen. Samtidigt måste man ändå upp i toppen för att sälja in innovationen till företagsledningen. Det är bland annat detta vi kommer att vara behjälpliga med i projektet, säger David Sjödin.

Alla hinner inte skala upp

I andra ändan av problemet är ”ketchupeffekten”. Några företag som forskarna känner till har lyckats pitcha in sin teknik och fått ibland så många kunder att de inte hinner med att anpassa sin verksamhet därefter.

– När man efter en lång tid av hårt arbete väl får en affär kan den rulla på lite fort ibland. Kanske upptäcker entreprenörerna en dag att de inte ens hinner med att svara i telefon. Man har helt enkelt inte hunnit skala sin organisation i samma takt som affärerna, säger Patricia Garcia.

Viktigt med rätt vägval

Det övergripande syftet med projektet är att stötta techföretagen med deras affärsmodeller och innovationer, och att hjälpa dem skala upp sina verksamheter. I det senare arbetet behöver entreprenörerna göra vissa vägval. Forskarna vill under projektets gång ta fram ett ramverk för olika uppskalningsprocesser.

– I ett litet företag finns begränsat med resurser, så de behöver göra ett vägval. En strategi är att jobba väldigt nära sina kunder och på så vis lyckas sälja mer och mer. En annan väg är att jobba i partnerskap, och låta partners sköta kundkontakten och säljarbetet. Och att man då själv fokuserar på backend-utveckling och intern uppskalning. Och det är detta vi vill hitta processer för, berättar Patricia Garcia.

Affärslandskapet i norra Sverige håller på att förändras i och med den gröna omställningen. En utveckling som hon känner är spännande att vara en del av.

– Jag ser verkligen fram emot att lära mig av den enorma expertis som finns hos små innovativa företag i norra Sverige. Och att få vara en del av den förändring av marknaden som behövs, säger Patricia Garcia.

Kontakta
patricia.garcia@ltu.se
david.sjodin@ltu.se

Artikeln är producerad i samarbete med Norrlandsnavet.

Mer om projektet
Forskningsprojektet som heter Supporting Business Model Innovation for SMEs: Scaling and international growth through digital servitization startade i januari 2024 och pågår i två år. Det är en del av Norrlandsnavet, vid Luleå tekniska universitet, som arbetar med utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige och finansieras av Familjen Kamprads stiftelse. Mer om satsningen.

Läs fler artiklar om Norrlandsnavet:
NYTT FORSKNINGSPROJEKT | Småföretagens roll i den gröna omställningen

Tre år med Kamprads 100-miljonerssatsning på norrländska småföretag

3 hinder (och lösningar) för att fånga värdet av ny teknik

Gröna initiativ och kompetensförsörjning är framtiden i turistbranschen

Hallå där! Tim Foster – forskningsledare för ”Growing green”

Lågteknologi skapar liv i norra Sverige

NYTT PROJEKT | Klimatsmarta matföretag i norr

306

DELA