Ett välbesökt Impact Day – ”high lights” från dagen

Maria
Gustafsson
DELA
Impact Day på Citykonferensen i Stockholm, 3 juni - en dag fylld av diskussioner om hur vi främjar kvinnors företagande. Foto: Caisa Rasmussen.

Runt 100 forskare, beslutsfattare, entreprenörer, investerare och andra praktiker från hela världen samlades 3 juni på Citykonferensen, Stockholm, för att prata om hur vi främjar kvinnors entreprenörskap. Här är ett axplock från eventet.

Efter Diana International Research Conference som pågick i två dagar (läs notis om den här) med fokus på forskning om kvinnors entreprenörskap, genomförde Esbri och Babson College också en dag av mer praktisk karaktär – Impact Day. Syftet med dagen var att bygga broar inom det entreprenöriella ekosystemet.

Dagen innehöll bland annat en paneldiskussion om möjligheter och hinder som digitaliseringen för med sig för kvinnors företagande, ledd av moderator Amanda Elam, research fellow vid Babson College. Sara Öhrvall, svensk investerare och digitaliseringsexpert, pratade om att vi är på väg in i den digitala revolutionens andra del, och vad som är viktigt att tänka på då.

– Företagen som jobbar med AI-utvecklingen leds av män. Vi måste fråga oss hur kvinnor ska bli en del av den. AI gör det lättare att starta och driva företag, men vi måste se till att det görs på ett demokratiskt sätt, att makten är jämnt fördelad, sa hon.

Panelsamtal om digitalisering som möjliggörare av kvinnors entreprenörskap. Sara Öhrvall, Vera Bersudskaya, Rebecka Berntsson, Amanda Elam. Foto: Caisa Rasmussen.

Privata initiativ för att främja kvinnors företagande

Ett av många privata initiativ världen över för att stötta kvinnors entreprenörskap görs av den digitala handelsplattformen Amazon. Rebecka Berntsson, public policy manager på Amazon i Norden, leder företagets arbete för att komma till bukt med de hinder som företagarkvinnor står inför. Nyligen presenterade de en forskningsrapport, som tagits fram av bland annat professor Malin Malmström, Luleå tekniska universitet.

Rebecka Berntsson från Amazon berättade om hur företaget jobbar för att få fler kvinnor att starta företag. Foto: Caisa Rasmussen.

– 6 av 10 produkter som säljs på Amazon är gjorda av små och medelstora företag. Så – inga småföretag, inget Amazon. Mitt jobb är att lyssna på vad småföretagare behöver för villkor, och det som funkar för småföretag i stort fungerar särskilt bra för kvinnor. Bara ett av fyra svenska företag drivs av kvinnor, så vi på Amazon ser en stor outnyttjad potential som skulle kunna driva företag, sa Rebecka Berntsson.

Vera Bersudskaya, som arbetar med ”Cartier Women´s Initiative”, satt i samma panel och berättade på vilket sätt digitaliseringen ofta är en motor för sociala innovationer, och gav flera exempel på företag som startats av kvinnor från olika delar av världen.

Kvinnors tillgång till tillväxtkapital

Under paneldiskussionen om kvinnors tillgång till tillväxtkapital var det framför allt två saker som stack ut. För det första pratade flera av paneldeltagarna om skillnaden mellan företagare och entreprenörer. Shori Zand, entreprenör och investerare, menar att hon inte bara investerar i idéer, utan i människor.

– Jag investerar i entreprenörer, inte företagare. De som har stora visioner och vill förändra samhället på riktigt är jag intresserad av. Kan du inte visa att du är redo att jobba dag och natt, kommer jag inte att investera i dig, sa hon.

Shori Zand, Gry Agnete Alsos och Selena Rodgers Dickerson i diskussion om hur vi ökar kvinnors tillgång till tillväxtkapital. Foto: Caisa Rasmussen.

Elisabeth Thand Ringqvist, svensk riksdagsledamot (C) och investerare, var inne på samma spår, och pratade även en hel del om vikten av att kvinnor får tillgång till, eller skapar egna, informella nätverk. Det är där pengar finns och affärer görs.

Elisabeth Thand Ringqvist. Foto: Caisa Rasmussen.

– I informella nätverk finns det inga regler, och det är svårt för oss politiker att göra något åt. Det är en knäckfråga, sa hon.

Hon sa också att hon som marknadsliberal inte kommer att driva krav på att 50 procent av statliga investeringar ska gå till kvinnor.

– Men vi skulle kunna säkerställa att varje krona av statliga pengar som investeras i små och medelstora har investerats utan fördomar om kön, sa Elisabeth Thand Ringqvist.

Föräldrapenning en viktig byggsten

I samma panel deltog norska professorn Gry Agnete Alsos, Nord Universitet, som bland annat forskar på statliga initiativ för att främja kvinnors företagande. Hon anser att regeringar världen över kan göra mer för att skapa ett jämställt entreprenörskap.

– Det officiella kapitalet kan tvinga fram nya strukturer, men det måste finnas en balans mellan staten och det privata. Det är också centralt att egenföretagare får tillgång till föräldrapenning, precis som anställda. Det gör det lite mindre riskfyllt att starta företag. Problemet är att i Norden är det så tryggt att vara anställd, sa hon.

Presidentrådgivare delade med sig av policyråd

Under ett segment fick vi lyssna på Shakenna Williams Executive director på Frank & Eileen Center for Women´s Entrepreneurial Leadership, Babson College och Selena Rodgers Dickerson, entreprenör och ledamot i National Women´s Business Council (NWBC). Det är en organisation som jobbar med att främja kvinnors entreprenörskap, och agerar rådgivare till presidenten och kongressen i USA. NWBC delar in policyrekommendationerna i tre områden: Inkluderande entreprenöriella ekosystem, Kvinnor inom STEM, samt Tillgång till kapital och möjligheter. I den senare kategorin ges bland andra dessa två rekommendationer:

  • Skapa fler vägar till kapital och öka stödet till lokala inkubatorer och acceleratorer.
  • Skydda företagarkvinnor från oseriösa långivare och öka medvetenheten om orättvisa finansieringsvillkor.

Till samtliga rekommendationer i organisationens årsrapport, 2023.

Selena Rodgers Dickerson och Shakenna K. Williams. Foto: Caisa Rasmussen.

Svenska regeringens satsning på kvinnors företagande

Magnus Aronsson, vd på Esbri, intervjuade Sara Modig som är statssekreterare vid Klimat- och näringslivsdepartementet. På frågan om vad regeringen gör för att främja kvinnors entreprenörskap i Sverige berättade hon om uppdraget som regeringen gett till Tillväxtverket och tillade:

– Regeringen behöver minska regelbördan för småföretag. Kvinnor är ofta perfektionister och rädda för att göra fel. Därför är det centralt att göra det generellt lättare och starta och driva företag, sa hon.

Magnus Aronsson och Sara Modig. Foto: Caisa Rasmussen.

Statssekreteraren anser också att samhället behöver bredda bilden av vem som är företagare.

– Ambassadörer är bra i det syftet. Dessutom måste vi sluta jobba i silos kring de här frågorna, därför jobbar vi tillsammans med bland annat med utbildningsdepartementet. Och så klart är forskningen central i våra policybeslut, sa Sara Modig.

Styrkan i att växa långsamt

Jenny Helldén. Foto: Caisa Rasmussen.

Jenny Helldén, entreprenör och medlem i 17-nätverket, ett nätverk för entreprenörskvinnor som grundat minst ett bolag som omsatt/omsätter minst 50 miljoner kronor per år. Hon berättade om sin resa med företaget Zilenzo, om hur hon som gravid 22-åring utan något större kapital satsade på att starta ett företag med en vän.

– Vi har drivit företaget i 20 år och vi har växt långsamt. Vi har en hållbar tillväxtplan, en plan för hur omsättningen ska öka och hur vi ska investera överskottet i bolaget, sa hon.

Ett medskick hon gav var att kvinnor behöver välja rätt partner för att lyckas med sitt företagande.

– Jag har en man som har tagit väldigt mycket ansvar för hem och barn under alla år. Han är definitivt en viktig del i framgången med Zilenzio, sa Jenny Helldén.  

Konferensdeltagare från hela ekosystemet

Det var fullsatt i Polhemssalen på Citykonferensen i Stockholm den 3 juni. Aktörer från hela det entreprenöriella ekosystemet befann sig på plats för att lyssna på hur vi bäst främjar kvinnors entreprenörskap. Diana International Research Conference genomförs varje år. 2025 går den av stapeln i Nya Zeeland, och året därpå i Sydafrika.

Foto: Caisa Rasmussen.

Övriga scendeltagare på Impact Day:
Caren Scheepers, professor vid University of Pretoria (GIBS), Sydafrika, Christine Woods, professor vid University of Auckland, Nya Zeeland, Friederike Welter, professor vid Siegen Universität, Tyskland, Haya Al-Dajani, professor vid Mohammed Bin Salam College for Business and Entrepreneurship, Saudiarabien, Maggie O´Carrol, vd, The Women´s Organisation, England, Motshedisi Mathibe, Associate professor vid University of Pretoria (GIBS), Sydafrika. Magnus Aronsson, vd på Esbri och Shakenna K. Williams Executive director på Frank & Eileen Center for Women´s Entrepreneurial Leadership, Babson College ledde oss genom dagen.

Se programmet i sin helhet

Dagen spelades in och kommer att läggas ut på Esbri Play inom kort.

Mer om Diana International Research Conference
Det internationella forskarnätverket med fokus på kvinnors entreprenörskap koordineras av Diana International Research Institute (DIRI) på Babson College, USA. Nätverket startades 2003 av Esbri och de fem ledande amerikanska professorerna som grundade Diana-projektet; Candida Brush, Nancy Carter, Elisabeth Gatewood, Patricia Greene och Myra Hart. Sedan dess har nätverket utvecklats och idag räknas den årliga Diana International Research Conference som den främsta forskarkonferensen i världen med fokus på kvinnors entreprenörskap. Årets forskarkonferens i Stockholm, 1-2 juni, samt Impact Day 3 juni, arrangerades av Esbri och Babson College och var den 15:e i raden. 

Läs också:
NY STUDIE | Företagare lika bra mammor som andra
NY STUDIE | Stora könsskillnader vid finansiering – 4 rekommendationer till beslutsfattare
HALLÅ DÄR! Candida Brush – en av grundarna till världens största forskarnätverk om kvinnors entreprenörskap
EXPERTPANEL | Det ojämställda entreprenörskapet
INTERVJU | 5 frågor till Ebba Bush om det ojämställda entreprenörskapet

238

DELA