NY STUDIE | Företagare lika bra mammor som andra

Maria
Gustafsson
DELA
Mamma och son pluggar och jobbar ihop.
Barn som ser sina mammor välja yrkesbana utifrån egna behov och drömmar får med sig värdefulla värderingar. Foto: Canva.

Det finns en bild av att kvinnor som driver företag har svårt att kombinera det med föräldrarollen, och därför inte är ”bra” mammor. Inget kunde vara mer fel, visar en svensk prisbelönt studie.

På världens främsta forskarkonferens om kvinnors entreprenörskap i Stockholm i helgen, arrangerad av Esbri och Babson College, uppmärksammades fyra studier lite extra. En av de prisbelönta konferensbidragen i ”Best paper awards” handlar om hur svenska kvinnor förenar företagande med mammarollen.

– Tidigare internationell forskning visar att det är svårt att vara en bra mamma och framgångsrik företagare samtidigt, eftersom både barn och företagande kräver mycket tid och uppmärksamhet. Rollerna påstås stå i konflikt med varandra. Vi ville undersöka om det stämmer i en svensk kontext, berättar Magdalena Markowska, Umeå universitet.  

Ett föregångsland

Resultaten visar att rollen som mamma och rollen som företagare inte står i konflikt med varandra. Huvudförklaringen till detta är att Sverige har en välfärds- och familjepolitik som underlättar för individer att kombinera föräldraskap med företagande.

– Vi har ett väl utbyggt system med barnomsorg och föräldraförsäkring. Det är nyckeln till att det går att kombinera de olika rollerna. Detta ser vi som oerhört viktigt att förmedla till övriga världen, Sverige är verkligen en förebild på det här området.

– Kvinnor i Sverige vill kunna förena karriär och föräldraskap på samma villkor som män, tillägger Magdalena Markowska.

Ger vidare normer och värderingar

Kvinnor som väljer att driva företag gör det främst för att följa sina drömmar, känna meningsfullhet och tillfredsställelse. Att kvinnor väljer en yrkeskarriär som får dem att må bra bidrar, enligt studien, till att förändra rådande sociala normer kring moderskapet som ett självutplånande projekt.

– Kvinnor som lever ut sina drömmar visar sina barn att de tar sig själva och sitt mående på allvar. Det är värderingar som förs vidare till barnen, vilket på sikt formar sociala normer i samhället, säger Magdalena Markowska.

Kontakta magdalena.markowska@umu.se

Docent Magdalena Markowska (i mitten) mottog diplom för Best Paper on the Theme of the Conference på prisutdelningen under Diana International Research Conference, Stockholm, 1-2 juni 2024. Till vänster Shakenna K. Williams, Executive director på Frank & Eileen Center for Women´s Entrepreneurial Leadership, Babson College. Till höger Magnus Aronsson, vd på Esbri.

Mer om studien
Studien heter The Role of Family Policy in Reshaping the Entrepreneur/Mother Identity for Women Entrepreneurs och är genomförd av docent Magdalena Markowska, Umeå universitet, samt professorerna Helene Ahl och Lucia Naldi vid Jönköping University. Forskartrion har också studerat andra sidor av mammarollen i kombination med företagarrollen. Till exempel har de sett att föräldraledigheten har gett många kvinnor tid för reflektion kring behov och önskemål om vad de vill göra med sina yrkeskarriärer. Och att tiden många gånger har varit startskottet för ett långvarigt entreprenörskap.

Mer om Diana International Research Conference
Det internationella forskarnätverket med fokus på kvinnors entreprenörskap koordineras av Diana International Research Institute (DIRI) på Babson College, USA. Nätverket startades 2003 av Esbri och de fem ledande amerikanska professorerna som grundade Diana-projektet; Candida Brush, Nancy Carter, Elisabeth Gatewood, Patricia Greene och Myra Hart. Sedan dess har nätverket utvecklats och idag räknas den årliga Diana International Research Conference som den främsta forskarkonferensen i världen med fokus på kvinnors entreprenörskap. Årets forskarkonferens i Stockholm, 1-2 juni, arrangerades av Esbri och Babson College och var den 15:e i raden. 

Vinnare i samtliga kategorier av ”Best Paper Awards”:
Best Conceptual Paper: Entrepreneurship and the Habitus of Disadvantage: Implications for Women’s Entrepreneurship Policy Författare: Andrea Hodge, Alexander Lewis, Garry Bruton, Mauricio Mercado
Best Empirical Paper: Gendered Verbiage in Entrepreneurship texts: An Institutional Mechanism for Gender Inequality in Entrepreneurship Författare: Vishal Gupta, Golshan Javadian, Crystal Dobratz, Alka Gupta
Best paper Fitting the Conference Theme: The Role of Family Policy in Reshaping the Entreprenur/Mother Identity for Women Entrepreneurs Författare: Magdalena Markowska, Helene Ahl, Lucia Naldi
Best Paper Led by a Junior Scholar: We Don’t Need Another (S)hero?: Role Models, Contradictions, Discourses, and Ideal Feminine Identity in Entrepreneurial Podcast Dialogues Författare: Julia Voss, Kerstin Ettl

”Runner up” i samtliga kategorier av ”Best Paper Awards”
Best Conceptual Paper: The Impact of Public Policy on Inclusive Entrepreneurship Författare: Tasha Richard, Victoria Dimick, Elfi Lange, Rossitza Ivanova 
Best Empirical Paper: The Liminality of Maternity Leave: Entrepreneurial Motherhood as a Double Gestation Författare: Kai Roland Green, Shaung L. Frost, Helle Neergaard
Best paper Fitting the Conference Theme: Women’s Entrepreneurship Policy in Sub-Saharan Africa: A Case of Burundi Författare: Dina Nziku, Chanel Bikorimana
Best Paper Led by a Junior Scholar: It Is Not About Money! Why Chinese Women From Elite Families Pursue Sociocultural Capital Through Entrepreneurship   Författare: Anna-Katharina Schaper, Shaung L. Frost, Friederike Welter

255

DELA