NY STUDIE: Jämn könsbalans i klassrummet ger fler entreprenörer

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Det är fler män än kvinnor som går entreprenörskapsutbildningar. Men en ny studie visar att det kan löna sig att locka fler kvinnor att söka.

I välutvecklade länder är det fler män än kvinnor som driver företag, trots satsningar för att främja kvinnors företagande. Skevheten har varit konstant under lång tid. En förklaring som forskare pekar på är att entreprenörskap ses som ett maskulint fenomen.

– Hur vi pratar om entreprenörskap spelar roll. Begrepp som risktagande och handlingskraft förknippas med maskulinitet, säger Diamanto Politis, professor i entreprenörskap vid Sten K Johnson Centrum för Entreprenörskap vid Lunds universitet.

Diamanto Politis. Foto: Johan Persson.

Hon menar att utbildningssystemet, tillsammans med övriga samhälle, har en viktig roll i att skapa en mer inkluderande bild av vad entreprenörskap är. Att det inte främst handlar om att driva företag i typiskt manliga sektorer som hightech.

– Vi behöver måla upp den breda bilden för att fler kvinnor ska vilja söka sig till entreprenörskap. Och det finns förstås män som inte heller känner sig hemma i den rådande beskrivningen. Där har vi som utbildare en viktig läxa att göra.

Alla vinner på en jämn könsfördelning i klassrummet

Diamanto Politis har tillsammans med kollegor undersökt om könsbalansen i entreprenörskapsutbildningar spelar någon roll för hur många som väljer att starta företag efter avslutad utbildning. Och resultatet är tydligt.

– Ju mer könsbalanserad klassammansättningen är desto större sannolikhet att studenterna, både män och kvinnor, väljer att starta företag. Studien bekräftar att en jämn könsfördelning ger studenter, oavsett kön, en mer positiv bild av vad entreprenörskap är än om klassammansättningen är ojämn, säger hon.

Vad beror det på? Hur kan skillnaden vara så tydlig?

– Vid en jämn könsbalans pratas det om entreprenörskap på ett bredare sätt, om vad det är och kan vara. En mångfald av idéer målas upp och lockar därmed fler att satsa på eget företag.

Kontakta diamanto.politis@fek.lu.se

Mer om artikeln
Studien är genomförd av Diamanto Politis och Gustav Hägg, vid Sten K Johnson Centrum för Entreprenörskap, Lunds universitet samt Gry Agnete Alsos, vid Nord University. Den är publicerad i vetenskapliga tidskriften Education + Training.———

783

DELA