INTERVJU | 5 frågor till Ebba Busch om det ojämställda entreprenörskapet

Maria
Gustafsson
DELA
Energi- och näringsminister Ebba Busch på Tillväxtverkets event i Stockholm på Internationella kvinnodagen, 8 mars 2024. Foto: Maria Gustafsson.

Under Tillväxtverkets event i Stockholm på internationella kvinnodagen, tidigare idag, presenterade energi- och näringsminister Ebba Busch uppdragen som regeringen ger till Tillväxtverket för att främja kvinnors företagande. Esbri passade på att ställa några frågor till ministern.

Regeringen har som uttalat mål att förbättra förutsättningarna för kvinnor att driva och utveckla företag. Under en treårs-period, 2024-2026, satsar regeringen 8 miljoner årligen för att stärka förutsättningarna för kvinnors entreprenörskap, ägande och företagande i hela Sverige. Under uppdragstiden ska Tillväxtverket:

  1. Genomföra insatser som stimulerar unga kvinnors entreprenörskap och företagande.
  2. Genomföra insatser för att underlätta och förbättra förutsättningarna för små företag att delta i offentliga upphandlingar.
  3. Utveckla metoder för att ta fram statistik med ett särskilt fokus på kvinnors ägande av företag.
  4. Genomföra insatser som ska öka kvinnors finansieringsmöjligheter.
  5. Arrangera evenemang i anslutning till internationella kvinnodagen 8 mars 2025 och 2026.

Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Varför är kvinnors entreprenörskap en viktig fråga för dig?

– Ja, det är en hjärtefråga för mig, jag blev ganska berörd av att komma in i lokalen här bland alla kvinnor som driver eller vill driva och äga företag. Jag har länge haft en vision att vi ska göra något konkret som i efterhand ska kunna vara mätbart och göra skillnad. Jag har själv varit uträknad många gånger på grund av att jag är kvinna eller de uppenbara attribut som jag har kommit med i olika sammanhang. Är du dessutom inte född i Sverige och är kvinna så blir det en extra dimension.

– Det finns makt i politiken, men också i de reella pengarna och i inlärning. Även om man inte har ett stort bolag eller tjänar jättemycket pengar, så är egenmakten viktig. Det finns en stor och särskild makt i att vara sin egen chef. Jag känner mig besjälad av att stötta fler kvinnor att leva det liv de vill leva.

Det har gjorts många insatser för att främja kvinnors företagande de senaste decennierna.  Vissa har haft tillfälliga effekter men inga bestående effekter att tala om. Hur skiljer sig de här åtgärderna du har presenterat idag från tidigare åtgärder och varför kommer de att göra den stora skillnaden på lång sikt för kvinnors företagande?

– Uppdraget till Tillväxtverket utgår från den slutrapport som gjordes i höstas, och från de runda-bordssamtal vi haft. Om vi upplever att vi kommer att ha nog med underlag för att veta att satsningarna blir rätt, kommer vi att sätta mer tryck, mer pengar och mer medel för det här framåt också.

– Uppdraget går också ut på att Tillväxtverket ska föreslå fler insatser och att vi får bättre underlag för vidare insatser.

Vi som rör oss i världen av innovations- och entreprenörskapsforskning vet ju hur mycket kunskapsunderlag det finns om kvinnors entreprenörskap och skarpa förslag på vad som behöver göras för att vi ska få ett jämställt entreprenörskap. Så hur är det möjligt att detta inte genererat hållbara förändringar?

– När jag klev in på Regeringskansliet var min bild att vi har för dåligt underlag. Vi har för vaga kunskaper om vilka förutsättningar som verkligen behövs. Och de delarna vi känner till, de har makthavarna i politiken inte tagit tillräckligt mycket fasta på. Men det finns också luckor som behöver fyllas.

Entreprenörskapsforskare som jag har pratat med i veckan anser att så länge vi har ett ojämställt samhälle i stort kommer det även att vara det inom entreprenörskap. Så är inte detta en större fråga för en bredare politik än bara näringsdepartementet?

– Jo, precis. Och då är det ju en stor fördel att jag är vice statsminister så att jag kan ta ett helhetsgrepp å regeringens vägnar i de här frågorna. Regeringen har gjort flera åtgärder som också handlar om föräldraförsäkringen. Jag ser fram emot att göra ännu mer av det. Det finns mycket att göra på arbetsmarknaden och göra den mer familjevänlig och därmed också mer kvinnovänlig. Mycket av synen på vad det innebär att göra karriär utgår från en ganska snäv mansnorm. Och det missgynnar både män och kvinnor.

– Synen är fortfarande att ska man lyckas då måste man vinka hejdå till sin partner och barn på måndagmorgonen och så ser man dem inte förrän det är dags för ”kvalitetstid” eller tacofredag. Många vill kunna kombinera det här. Och då måste till exempel föräldraförsäkringen vara mer flexibel, och anpassad för att driva företag.

I studier har entreprenörskvinnor poängterat hur viktigt det är att välja rätt partner om man ska driva företag. Kommentar på det?

– Jag gjorde en intervju med Breakit för några år sedan där jag fick frågan om jag har något personligt jämställdhetstips. Och jag svarade ”Dela inte livet med en skitstövel” – och det håller jag fast vid. Det är så otroligt viktigt att finna rätt partner.

Läs också:
Tillväxtverkets slutrapport till regeringen om kvinnors företagande (2023) + övrigt kunskapsunderlag
Expertpanel | Det ojämställda entreprenörskapet
2023 års Expertpanel: ”Så ser det ut med jämställdheten inom entreprenörskap”
DEBATT: Företagandet – den bortglömda jämställdhetsfrågan
NY FORSKNING | 4 strategier kvinnor använder för att hantera ojämlikhet
NY FORSKNING | Kvinnor driver företag på landsbygden för balans i livet
BOKTIPS | Politik för kvinnors entreprenörskap
BOKTIPS | Entreprenörskvinnor skapar stora värden för sig själva och andra
BOKTIPS | Kvinnor i minioritet i tech-världen

573

DELA