BOKTIPS | Ojämställd techbransch

Maria
Gustafsson
DELA
Malin Lindberg, professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, bidrar tillsammans med kollegor med ett kapitel om samverkansplattformar för mindre industriföretag och forskare.

Trots många satsningar för att öka jämställdheten inom teknikdrivna forsknings- och innovationsområden, är kvinnor fortsatt i klar minoritet. I ny bok får vi ledtrådar om varför.

Sverige var tidigt ute med att uppmärksamma ojämställdheten inom teknikdriven innovation. I över tio år har vi i investerat i forskning och insatser kring inkludering och jämställdhet på området. Men i boken Gender Inequalities in Tech-driven Research and Innovation undersöks varför kvinnor i Norden, trots storskaliga satsningar, fortfarande är i minoritet i techvärlden. Flera kvinnliga (och två manliga!) nordiska forskare bidrar med sina erfarenheter, och genusstrukturernas mekanismer blir tydliga därigenom.

– Boken ger en bred bild av hur genus och innovation är relaterat till varandra. Vilken typ av personer och kompetens som vi har tillgång till påverkar vilka varor och tjänster som finns i framtiden, säger Malin Lindberg, professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet.

Jämställdhetsverktyg för mindre företag

Tillsammans med forskarkollegan Ulf Mellström och projektledare Paula Wennberg bidrar hon med ett kapitel i boken. De tar avstamp i erfarenheter från samverkansplattformarna Gender Contact Point och Genusakademin. Där utvecklar små och medelstora tech- och industriföretag i Norrbotten och Värmland, tillsammans med forskare, kunskap och verktyg för mer inkluderande innovationsprocesser och arbetsplatser.

– Det är ett problem för företagen att man inte lyckas rekrytera personer med olika erfarenhet och kompetenser. Man vill skapa produkter som attraherar en bred målgrupp, och då måste det speglas i organisationen. Men det är också ett arbetsmiljöproblem att techindustrin är så mansdominerad, det är svårt att få kvinnor att stanna, säger Malin Lindberg.

Samverkansplattformarna har bland annat resulterat i ett antal digitala verktyg som mindre företag kan använda sig av i sitt jämställdhetsarbete.

– Antologin visar att det numera är en halvsanning att det teknikdrivna forsknings- och innovationsområdet är ojämställt. Inom flera områden har könsmönstren börjat förändras. Samtidigt kvarstår grundläggande utmaningar såsom könsstereotypa normer i arbetslivet och ojämställd ansvarsfördelning för hem och familj, säger Malin Lindberg.

Kontakta malin.lindberg@ltu.se

Mer om boken
Forskningsantologin Gender Inequalities in Tech-driven Research and Innovation går att läsa kostnadsfritt som pdf.

Titel: Gender Inequalities in Tech-driven Research and Innovation – Living the contradiction (open access)
Redaktör: Gabriele Griffin
Förlag: Bristol University press
Utgivningsår: 2022
ISBN: 978-1-5292-1947-0

675

DELA