Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Boktips

Här hittar du boktips inom fälten innovation, entreprenörskap och småföretagande.
De flesta böckerna är forskningsbaserade, men inte alltid.

Svensk skolmat ska vara god, hälsosam och hållbart producerad. En rimlig målsättning kan tyckas, men också ganska raffinerad. För att uppnå målet krävs samarbeten mellan skolor, kommuner, matproducenter och myndigheter. Resultatet har bäring på undervisning, hälsa, resiliens, lokal miljö och – i förlängningen – de globala målen för hållbar utveckling. Men samtidigt har uppdraget också […]

I berättelser om Entreprenörer med stort E är det ofta porträtt av ensamma hjältar som tecknas. Vi gillar kanske tanken på människor som startar med två tomma händer, och gör succé helt av egen kraft. Men bilderna är inte särskilt sanningsenliga, slår Ben Spigel fast redan i inledningskapitlet till Entrepreneurial Ecosystems. Theory, Practice and Futures. […]

När utrikesfödda kvinnor arbetar får de större makt över sina liv och hela familjens chans att integreras i samhället ökar. Vad kan då göras för att få fler att bli företagare? Den kunskapen vill tankesmedjan Fores bidra med genom antologin Framtidens chefer – Nyanlända och utrikes födda kvinnors entreprenörskap. Ett av kapitlen handlar om strukturella […]

Varje år sätter 280 miljoner föräldrar 140 miljoner bebisar till världen. Det låter mycket, men det är inget emot det globala antalet företagsstarter. 2018 var hela 600 miljoner människor engagerade i tidiga faser av företagande. Paul Reynolds är pappa till GEM-studien, världens största årliga mätning av entreprenöriella aktiviteter. I boken The Truth about Entrepreneurship – […]

Hur kommer jag i kontakt med investerare? Vad är de intresserade av? Hur involverade vill de vara? Och hur mycket pengar behövs för att realisera mina expansionsplaner? Entreprenörer som söker extern finansiering brottas med en mängd frågor. Marco Da Rin och Thomas Hellmann besvarar dem i boken Fundamentals of Entrepreneurial Finance. Författarna konstaterar att finansiering […]

Det är något särskilt med föremål. Vissa tar vi för givet, andra skapar begär. Föremålen väcker minnen, känslor, fantasier och frågor. Det skriver historikern Karin Carlsson i boken Kvinnosaker. Ett sekel av kvinnohistoria genom 50 föremål. Hon gör en tidsresa 100 år tillbaka i tiden och lyfter fram flera viktiga innovationer som har förändrat kvinnors […]

Hur skapar vi förutsättningar för ett mer hållbart entreprenörskap? Frågan är brännande och av kapitlen i Sustainable Entrepreneurship and Entrepreneurial Ecosystems att döma, är vi i Norden de forskningsmässiga svaren på spåren. Nästan hälften av författarna är verksamma vid finländska respektive svenska lärosäten. I bokens första del diskuteras småföretags roll i en cirkulär ekonomi, gröna […]

För många forskare är skillnaden mellan ”entreprenöriella ekosystem” och ”innovationssystem” milsvid, för praktiker ter sig begreppen snarare som två ord för samma sak. Frågan är hur de kan bidra till regional tillväxt. I Entrepreneurial Ecosystems meet Innovation Systems: Synergies, Policy Lessons and Overlooked Dimensions analyserar författarna vad som ingår i ”entreprenöriella ekosystem” respektive ”innovationssystem”, och […]

I Digital Disruptive Innovation diskuteras strategier, affärsmodeller och plattformar kopplade till digital teknik. Flera av bokens kapitel är skrivna av svenska forskare. Siri Jagstedt och Magnus Persson har gjort en fallstudie av ett företag inom transportsektorn. De belyser företagets utmaningar med att kundanpassa sina produkter och tjänster. I ett annat kapitel beskriver Björn Remneland-Wikhamn, Jan […]

Institutionella investerare. Så kallas banker, pensionsfonder, försäkringsbolag och större företag som investerar i arbetet med att lösa några av samhällets största utmaningar. Klimatförändringar, skenande inkomstklyftor och demografiska utmaningar med en åldrande befolkning är några av dessa utmaningar. Boken The Technologized Investor: Innovation through Reorientation vänder sig till finanschefer på de här ”institutionerna”. Den är en […]

Henry Chesbrough, nestor inom forskningsfältet öppen innovation, fokuserar i sin senaste bok på arbetet som tar vid efter hajpen. Att bara generera ny teknik är inte tillräckligt, argumenterar han. Den måste få bred spridning och användning innan dess fulla värde kan realiseras. Chesbrough menar att det är på samma sätt med öppen innovation: Resultatet kan […]

Crowdfunding, gräsrotsfinansiering, växte stort efter finanskrisen 2008 när bankers utlåning till företag minskade. Sedan dess har det funnits ett utbrett intresse att forska på den nydanande finansieringsformen. I antologin Advances in Crowdfunding – Research and Practice har redaktörerna Rotem Shneor, Liang Zhao och Bjørn-Tore Flåten samlat delar av den senaste forskningen på området. Den går […]

Sök

Arkiv