Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Titel:

Regional Innovation Impact of Universities (open access)

Författare:

Robert Tijssen, John Edwards och Koen Jonkers

Förlag:

Edward Elgar

Utgivningsår:

2021

ISBN:

978-1-83910-052-9

Regional Innovation Impact of Universities (open access)

Vilken betydelse har universitet för innovationskraften i staden, kommunen och regionen där de är belägna? I boken Regional Innovation Impact of Universities introduceras ett nytt ramverk, RII, för att studera detta. Studier har genomförts i ett antal europeiska länder, till exempel Norge, Finland, Italien, Ungern och Belgien.

I bokens första del presenteras ramverket. Den andra delen går igenom resultat av studierna – det vill säga på vilket sätt universitet främjar ekonomisk utveckling och innovation i en region. Kunskap som inhämtas från det regionala universitet kommer till nytta på bred front i många typer av yrken. Men regionen får även ta del av specialistkunskaper som människor tillskansar sig vid lärosätena. Samverkan mellan universitet och näringsliv är en annan viktig beståndsdel i innovativa regioner. Stöd för företagsutveckling och utbildningar i entreprenörskap är ytterligare faktorer som har betydelse för innovationskraften i regioner.

Men vad händer med innovationskraften lokalt när utbildningar blir mindre platsbundna och fler studerar på distans? Och vad kan politiker göra för att behålla kompetensen från universiteten inom regionen? Det är också något som författarna Robert Tijssen, John Edwards och Koen Jonkers diskuterar i boken. Boken är tillgänglig via open access och kan laddas ner gratis.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv