Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Titel:

Digital Entrepreneurship and the Sharing Economy

Författare:

Evgueni Vinogradov, Birgit Leick, Djamchid Assadi

Förlag:

Routledge

Utgivningsår:

2021

ISBN:

978-0-367-47240-5

Digital Entrepreneurship and the Sharing Economy

Att dela, hyra och låna saker i stället för att äga dem blir allt vanligare. Uber, Airbnb och Sunfleet är exempel på några av de största delningsplattformarna. Men möjligheten att hyra verktyg, smycken eller kläder finns också. Ja, nästan vad du än behöver ha i din vardag så finns det en tjänst för det. Fenomenet kallas delningsekonomi. I boken Digital Entrepreneurship and the Sharing Economy skriver ett gäng forskare från världens alla hörn om digitalt entreprenörskap och delningsekonomi – eller kopplingen däremellan. Boken tar upp tre sätt att bli entreprenör i en delningsekonomi. Antingen genom att själv skapa nya delningsplattformar, att använda befintliga plattformar för innovation av affärsmodeller eller att förändra affärsmodeller som påverkas av delningsekonomin.

Begreppet entreprenörskap problematiseras också. I ett kapitel beskriver de svenska forskarna Andrea Geissinger, Christofer Laurell, Christina Öberg och Christian Sandström hur entreprenörskapsbegreppet påverkas av delningsekonomin. De argumenterar för att synen vi i dag har på entreprenörskap behöver utvidgas från att enbart handla om att göra affärer, till att ibland också ha sociala komponenter i sig. Vissa delningsplattformar är primärt för att skapa sociala kontaktytor – som att hitta promenad- eller middagssällskap. Att se på entreprenörskap som något som enbart handlar om affärsuppgörelser och tillväxt är förlegat enligt dem.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv