Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Boktips

Här hittar du boktips inom fälten innovation, entreprenörskap och småföretagande.
De flesta böckerna är forskningsbaserade, men inte alltid.

Att dela, hyra och låna saker i stället för att själv äga dem, har blivit en del av vardagen i urbana miljöer. Delningsekonomin har på kort tid förändrat våra sätt att ta oss från A till Ö, till hur vi bor på semestern och hur vi lär oss nya saker. På knappa tio år har […]

Befolkningen i världen växer samtidigt som klimatkrisen är ett faktum. Den globala livsmedelsproduktionen måste öka med 70 procent mellan 2009 och 2050. I utvecklingsländerna krävs en fördubbling. Hur ska vi lyckas mätta fler magar samtidigt som vi minskar klimatavtrycket? I boken The Innovation Revolution in Agriculture – A roadmap to Value Creation har redaktören Hugo […]

Vilken betydelse har universitet för innovationskraften i staden, kommunen och regionen där de är belägna? I boken Regional Innovation Impact of Universities introduceras ett nytt ramverk, RII, för att studera detta. Studier har genomförts i ett antal europeiska länder, till exempel Norge, Finland, Italien, Ungern och Belgien. I bokens första del presenteras ramverket. Den andra […]

Vilka är erfarenheterna och utmaningarna med digitalt entreprenörskap? Med praktiska exempel från ledande företag utforskas detta ur flera perspektiv i boken Digital Entrepreneurship – Impact on Business and Society. Företag som jobbar med digitalt entreprenörskap menar att digitaliseringen förändrar affärsvärlden – och sätten vi kommunicerar med varandra på – i grunden. Företagen i boken använder […]

Inom entreprenörskapsområdet finns ett stort intresse av att dela erfarenheter som kan förbättra utbildningen. Boken Innovation in Global Entrepreneurship Education: Teaching Entrepreneurship in Practice samlar tips och idéer från universitet i Nordamerika, Sydamerika, Europa, Afrika och Asien. Hur kan man bygga entreprenöriella ekosystem över fakultetsgränserna på ett lärosäte? Hur kan läraren arbeta för att utveckla […]

Med sina 76 kapitel och över 700 sidor kvalar World Encyclopedia of Entrepreneurship in i kategorin tegelstenar. Det här är inte en bok du vill ligga ner och läsa, den kräver sina armmuskler och risken för skallskador är stor om du skulle råka slumra till. Men med ett sådant omfång rymmer den förstås också en […]

Begreppet minoritetsentreprenörskap används för att beskriva grupper som på olika sätt är missgynnade eller underrepresenterade när det gäller entreprenörsaktiviteter. Hindren kan gälla bland annat etnicitet, funktionsvariation, ålder och arbetslöshet. Avsikten med boken The Palgrave Handbook of Minority Entrepreneurship är att förklara begreppet och ge förslag på hur stöd kan skräddarsys för att dessa entreprenörer ska […]

2014 kom boken Teaching Entrepreneurship som fick stort genomslag. Redaktörerna Heidi Neck, Patricia Greene och Candida Brush samlade kunskap om hur man kan undervisa i entreprenörskap och levererade många konkreta övningar och exempel. Nu är det dags för uppföljaren. I Teaching Entrepreneurship, Volume Two – A Practice-Based Approach delar en stor del av lärarkåren på […]

Avsikten med boken Social Innovation in Sport är att ge en ökad förståelse för vad sociala innovationer innebär och hur de kan användas för att göra idrotten mer tillgänglig och inkluderande. Boken belyser bland annat digitalisering (exempelvis inom e-sport), stadsplanering, jämställdhet och olika innovationer inom sportutövning. Redaktören Anne Tjønndal har samlat 24 författare som har […]

De senaste halvseklet har olika typer av inkubatorer, teknikparker och acceleratorer, på olika håll i världen, testat och förfinat sina metoder för att hjälpa företag att starta och utvecklas. I inkubatorer får nya entreprenörer hjälp av erfarna kollegor och experter, och kan samtidigt bygga viktiga nätverk. Men vilka modeller och mekanismer funkar bäst i dagens […]

Det entreprenöriella universitetet introducerades som begrepp för 20 år sedan. Ofta handlar det om att lärosäten vill bli mer förankrade i den lokala miljön, och på ett aktivt sätt bidra till samhällsbygget. Synsättet har fått många anhängare, men också mött ideologisk kritik: Det har kallats nyliberalt och setts som ett led i att allt fler […]

Hur byggs tillit i familjeföretag? Kan flera generationer samsas om ledarskapet? Och hur kan familjemedlemmar agera för att behålla den entreprenöriella gnistan över tid? Det är några av de frågor som avhandlas i Family Entrepreneurship – Insights from Leading Experts on Successful Multi-Generational Entrepreneurial Families. Redaktörer är Matt Allen och William Gartner. De har samlat […]

Sök

Arkiv