Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Titel:

Big Data in Small Business – Data-driven Growth in Small and Medium-sized Enterprises

Författare:

Carsten Lund Pedersen, Adam Lindgreen, Thomas Ritter, Torsten Ringberg

Förlag:

Edward Elgar

Utgivningsår:

2021

ISBN:

978-1-83910-015-4

Big Data in Small Business – Data-driven Growth in Small and Medium-sized Enterprises

Det krävs tid, tekniska verktyg och analysförmåga för att använda big data – stora datamängder – på rätt sätt. Mindre företag har sällan resurserna och känner stress inför att de inte kan utnyttja informationen till företagets fördel. Upplevelsen är ofta att de hamnar på efterkälken på en konkurrensutsatt marknad.

I boken Big Data in Small Business – Data driven Growth in Small and Medium-sized Enterprises skriver flera internationella forskare om hur små och medelstora företag kan ta sig runt hindren med små resurser. Bokens svenska bidrag är skrivet av Christian Kowalkowski, Linköpings universitet, och David Sörhammar, Handelshögskolan i Stockholm. De resonerar kring mindre företags fördelar i sammanhanget – som närhet till kunden, möjlighet till snabba beslut och tänkbara samarbeten med andra aktörer.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv