Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Titel:

Handbook of Research on Creativity and Innovation

Författare:

Jing Zhou och Elizabeth Rouse (redaktörer)

Förlag:

Edward Elgar

Utgivningsår:

2021

ISBN:

978-1-78897-726-5

Handbook of Research on Creativity and Innovation

Forskningen på kreativitets- och innovationsområdet har de senaste åren växt kraftigt. Boken Handbook of Research on Creativity and Innovation samlar några av världens främsta forskare och deras arbeten. Tanken med boken är att ge en överblick över var forskningsfältet befinner sig i dag och vart det är på väg.

Första delen presenterar ett antal konceptuella, metodologiska och teoretiska byggstenar för kreativitets- och innovationsforskning på såväl individnivå som gruppnivå. Andra delen handlar om vilken roll som relationer och social interaktion spelar för kreativitet och innovation. Tredje och sista delen fokuserar på en rad olika teoretiska perspektiv och forskningsströmmar samt behovet av teoriuppbyggnad inom fältet. Boken vänder sig framför allt till doktorander och forskare.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv