NY FORSKNING | 5 saker som får chefer i småföretag att må dåligt – och bra

Maria
 Gustafsson
DELA
Ett positivt socialt klimat på företaget underlättar för alla när när du som chef mår dåligt. Foto: Canva.

Att vara chef i ett litet företag är stimulerande på många sätt. Men med rollen kommer utmaningar som kan påverka välbefinnandet. Ny forskning listar saker som påverkar chefers mående.

Den mesta forskningen om chefers arbete, arbetsvillkor och välbefinnande är gjord vid stora företag. Därför valde Elena Ahmadi, Högskolan i Gävle, att i sin doktorsavhandling specifikt studera chefers situation i småföretag, de med upp till 50 anställda. I studien ingår både småföretag som är riktigt små och de som befinner sig i en tillväxtfas, och vissa chefer i studien äger företaget – och andra inte.

– Jag hittade fem kategorier av faktorer som chefer i småföretag upplever främja eller hindra deras personliga välbefinnande. De är; krav och resurser i det dagliga chefsarbetet, resultatuppfyllelse, samt sociala, organisatoriska och individuella faktorer, berättar hon.

Speciella förutsättningar i småföretag

Det här är skiljer sig inte särskilt mycket från situationen i större bolag. Att chefer blir stressade och mår dåligt av till exempel långa arbetsdagar, av att bli störd mycket i sitt arbete eller av att de har svårt att hantera konflikter, gäller både i små och stora företag. Trots det visar sig småföretagarkontexten ha unika egenskaper som inte uppmärksammats tidigare.

– Att de inte har samma resurser som stora företag, exempelvis i form av personalstyrka och ekonomi, innebär ökade krav i det dagliga chefsarbetet. Ofta behöver chefen, utöver chefsuppgifter, jobba mycket operativt. Detta kan vara en sårbarhet som kan påverka chefers välbefinnande negativt. Samtidigt finns det ett starkare socialt klimat i småföretag vilket stärker chefers välmående.

Elena Ahmadi. Foto: Privat.

Ansvar för andra stressar

En annan faktor som påverkar chefers välbefinnande och är specifik för småföretag är chefernas ansvar för andra. Den som äger företaget har det yttersta ansvaret för verksamhetens framgång, och att säkra så de anställda får löner i tid och har en trygg anställning.

– Att medarbetarna mår bra är viktigt för att cheferna själva ska må bra. De har ofta en nära relation till de anställda och bryr sig om dem.

– Trots att det är mycket som stressar den här gruppen av chefer, mår de ofta bra i grunden för att det de gör känns meningsfullt, tillägger Elena Ahmadi.

Risk för sämre relationer till de anställda

Avhandlingen visar att variationer i chefers välbefinnande återspeglas i deras humör och energinivå. Detta påverkar chefernas prestationsförmåga och ledarskapsbeteende, samt företagets sociala klimat. När de inte mår bra är cheferna till exempel mer otillgängliga, styrande och kritiska. Men också mindre kommunikativa, inte tillräckligt lösningsorienterade och mindre trevliga.

– Och tvärtom, när chefer mår bra är de mer ute på golvet och pratar med anställda, och är mer öppna för kontakter. De är då också mer stöttande och peppande gentemot sina medarbetare. Det är alltså främst relationsorienterade ledarskapsbeteenden som påverkas när välbefinnandet är lågt.

Kortare dipp ingen fara för företaget

När chefen i ett mindre företag mår dåligt får det alltså märkbara konsekvenser i organisationen. Ändå har inte det destruktiva ledarskapet särskilt stor påverkan på medarbetarna i studien. Det är ett resultat som skiljer sig från tidigare forskning, främst genomförd i stora företag.

– En förklaring till detta kan vara att cheferna i studien har ett gott välbefinnande i grunden, och att man bara i kortare perioder mår dåligt. Så de negativa konsekvenserna för företaget blir också tillfälliga.

För det andra finns det i de här företagen skyddande faktorer som minskar negativa ledarskapsbeteenden.

– Tack vare de nära relationerna mellan chef och medarbetare har personalen oftast förståelse för att man inte alltid mår bra, och blir därmed inte så påverkade av chefens svåra arbetssituation. Till exempel är cheferna bra på att reglera sitt beteende, eller stannar hemma om de känner att de bidrar med för mycket negativ energi på arbetsplatsen.

När företaget växer mår cheferna bättre

Upplevelsen av välbefinnande förändras över tid i ett småföretag. När bolaget går in i en tillväxtfas, påverkar det chefernas välbefinnande positivt. I och med mer personal och bättre ekonomi kan ledarna fokusera på kärnuppdraget som chef. Och från att i uppstarten av företaget ha jobbat mellan 50 och 100 timmar per vecka – utan semester och lediga helger – arbetar man nu snarare 40 till 60 timmar.

– De känner mer balans, och har lärt sig den hårda vägen att ta hand om sin hälsa. Cheferna har förstått att om de inte prioriterar en hållbar livsstil är det inte heller bra för företaget, säger Elena Ahmadi.

Kontakta elena.ahmadi@hig.se

Elena Ahmadis tips till chefer i småföretag:

  • Investera i ett positivt socialt klimat med nära kontakter. Det ökar både ditt eget och medarbetarnas välbefinnande – som i sin tur leder till ett hälsosamt och produktivt företag.
  • Ha en öppen dialog med medarbetarna. Det är särskilt viktigt i svåra tider eller när du som chef inte mår så bra. Transparensen leder till förståelse, och skapar därför inte onödig oro bland medarbetarna.
  • Identifiera de resurser du har till förfogande för att förbättra ditt välbefinnande och identifiera de krav som kan vara särskilt energikrävande.
  • Chefsarbete i små företag har sina egna specifika egenskaper, vilket innebär att generella rekommendationer baserade på studier av stora företag inte alltid kan överföras till små företag.

Mer om avhandlingen
Elena Ahmadi disputerade nyligen vid Högskolan i Gävle, med avhandlingen Managers’ Work, Working Conditions and Wellbeing in Small Companies with Profitable Growth.

Läs också:
Goda relationer ger framgångsrika startupföretag – så skapar ni bästa klimatet
Skapa luft i kalendern – oplanerat arbete driver innovation
Så får du medarbetarna att tala gott om företaget

271

DELA