75 miljoner till forskning om entreprenörskap – för en levande landsbygd

Magnus
 Aronsson
DELA
Linnéuniversitetet i Kalmar.
Foto: Linnéuniversitetet och Canva.

Familjen Kamprads stiftelse stödjer 15 nya forskningsprojekt med fokus på entreprenörskap. Totalt är det 75 miljoner kronor som delas ut – och Linnéuniversitetet får mest pengar.

Det är 15 projekt på åtta lärosäten och fyra forskningsinstitut som får finansiering under tre år. Projekten handlar bland annat om förutsättningarna för entreprenörskap i glesbygd, hållbara affärsmodeller för entreprenöriella lantbruk samt utveckling av entreprenöriella ekosystem på landsbygden.

Lena Fritzén. Foto: Familjen Kamprads stiftelse.

– Det är en bred palett av forskningsprojekt som vi genom denna utlysning finansierar. Forskarna som har fått bidrag kommer från olika discipliner såsom humaniora, teknik och samhällsvetenskap och från Umeå i norr till Lund i söder. Men gemensamt för alla projekt är att de fokuserar på entreprenörskap för en levande landsbygd, säger Lena Fritzén, verkställande ledamot vid Familjen Kamprads stiftelse.

För stiftelsens grundare, Ingvar Kamprad, var det viktigt att resultaten av de satsningar som görs ”kommer de många människorna till del”. Därför har Lena Fritzén och stiftelsens övriga styrelseledamöter förväntningar på att projekten ska bidra till att lösa konkreta problem som företag och samhälle har.

– När projekten är slutförda är det viktigt för oss att de resultat som ett projekt producerar återkopplas till platsen och de som medverkat i forskningen. Dessutom är det även viktigt att resultaten når många fler i samhället och kommer till så mycket nytta som möjligt, säger Lena Fritzén.

Kontakta lena.fritzen@familjenkampradsstiftelse.se

De fem lärosäten och forskningsinstitut som fått mest pengar är:

Linnéuniversitetet: Två projekt får tillsammans 12,6 miljoner
Högskolan i Jönköping: Två projekt får tillsammans 11,8 miljoner
Institutet för näringslivsforskning: Två projekt för tillsammans 11,7 miljoner
Sveriges lantbruksuniversitet: Ett projekt får 6,8 miljoner
Umeå universitet: Ett projekt får 6,8 miljoner

Hela listan över beviljade projekt

Läs också:
Tre år med Kamprads 100-miljonerssatsning på norrländska företag

222

DELA