AVHANDLING | Okunskap hindrar grön innovation

Maria
Gustafsson
DELA
Matilda Watz menar att produktutvecklare behöver tydliga kravställningar för att veta när innovationen möter intressenternas förväntning. Foto: Unsplash och Marika Ottosson.

Utbredd okunskap visar sig sätta käppar i hjulen för nya hållbara produkter. Blekingeforskaren Matilda Watz vet vad som krävs för att underlätta industrins omställning.

Volvo CE, Kinnarps, ABB, Akso Nobel och Tetra Pak – de är exempel på företag som står mitt uppe i den gröna omställningen. Matilda Watz, Blekinge tekniska högskola, har i sin doktorsavhandling studerat på vilket sätt industriföretagens kravställningsprocesser spelar roll för produkternas hållbarhetspåverkan.

– Alla livscykelsteg, såsom tillverkningsmetoder och materialval påverkas av själva designen. Kravställningen har en avgörande betydelse i det skedet, säger hon.

Vid produktutveckling finns det alltid en lista med krav som ska uppfyllas för att produkten ska nå upp till kundens, samhällets eller företagets egna förväntningar. Kraven finns i olika typer av certifieringar, eller märkningar, som företagen behöver för att möta marknadens förväntningar.

Utöver certifieringens krav på exempelvis funktion, prestanda, tillverkningsbarhet, tillgänglighet, estetik samt kostnader för material och tillverkning, kan företagen behöva fånga ytterligare behov och förväntningar som specificeras i kravlistan. Den används sedan som ett recept vid produktutvecklingen.

– Kraven kan ses som en uppsättning ramar som bestämmer vilket utrymme det finns för innovation. Med tydliga ramar vet produktutvecklare när de har nått målet, det vill säga när innovationen möter intressenternas förväntning, säger Matilda Watz.

Hållbarhet är något som enligt henne behöver tas hänsyn till tidigt i kravframställningen inför att en ny produkt ska utvecklas. I sin forskning har hon utvecklat metoder för att förbättra kravställningsprocesserna och för att öka kunskapen om hållbarhet. Begreppet tolkas ofta olika vilket leder till att många har svårt att förstå och komma överens om vad hållbarhet är. Det finns till exempel en utbredd uppfattning om att hållbarhet kostar för mycket. Matilda Watz och hennes kollegor har uppmuntrat företagen att utmana den bilden.

– De har fått undersöka på vilket sätt hållbarhetskrav påverkar andra krav, för att se om hållbarhet kan bli en värdedrivare. När kunder vill kunna byta ut delar av en produkt i stället för att köpa en ny eller efterfrågar produkter gjorda på återvunnet material, kan det innebära lägre kostnader för företaget. På så vis skapar hållbarhet värde för både kund och företag.

”Ska inte bara vara en stjärna i kanten”

Eftersom kunskapen om hur hållbarhet kan kravsättas är låg på många håll inom industrin och att det finns en ovana att jobba med det i kravställningen, föreslår Matilda Watz att man ska börja se hållbarhet som ett behov.

– På så sätt kan det brytas ner till ett krav. Man kan inte bara kasta in ett utan att det finns ett behov. Ett krav måste vara förankrat för att det ska prioriteras. Hållbarhet ska inte bara vara en stjärna i kanten. Vi har tagit fram metoder för att förankra hållbarhet i kravställningsprocessen, säger Matilda Watz.

Hon förklarar att innovation kan ske på många olika nivåer, och att kravställningen sätter spelreglerna.

– Det ger kraft åt innovation, och tvingar produktutvecklare att tänka på nya sätt. Får man in hållbarhet som ett krav tidigt i produktutvecklingsprocessen så fungerar det som en drivkraft åt innovation. Annars är det lätt hänt att det snarare ses som ett hinder, och något som måste åtgärdas snarare än att det bidrar till konceptutvecklingen.

Var det något i din forskning som förvånade dig?

– Ja, att personer inom samma företag kan ha så många olika bilder av vad hållbarhet är, hur viktigt det är och på vilket sätt det påverkar andra krav. Det är något som företagen måste lösa genom att utbilda sin personal och hitta verktyg och metoder för. Det är viktigt med en gemensam bild av vad hållbarhet är, annars blir det svårt att komma överens om vilken produktlösning som är den bästa. Men akademin som utbildar framtidens ingenjörer har också ett stort ansvar, säger Matilda Watz.

Vilket är ditt främsta råd till entreprenörer som jobbar med produktutveckling – hur ska de tänka?

– Se till att ha ett system- och livscykelperspektiv på hållbarhet i produktutveckling. Minska produkters koldioxidutsläpp för att minska klimatpåverkan är en del. Men det handlar också om att inte bidra till övergödning av haven, nedbränning av skog, utvinna jordartsmetaller eller understödja barnarbete. Det systemperspektivet behövs för att företag ska kunna göra relevanta val inom hållbarhetsarbetet, säger Matilda Watz.

Kontakta matilda.watz@bth.se

Mer om avhandlingen
Matilda Watz disputerar 2 juni klockan 9.15 vid Blekinge tekniska högskola med avhandlingen Towards sustainable product development through the lens of requirements. Den går att läsa som pdf laddas ner som PDF. Följ disputationen via Zoom.

Fler artiklar om industrins gröna omställning
Så ska högteknologiska startups säkra grön omställning

Miljölagstiftningen hindrar den gröna omställningen i norr

Så blir industrin hållbar

En hållbar industrin – så ska företagen tänka

Kinas klimatpolitik skapar fler gröna patent———–

1069

DELA