NY AVHANDLING | Här är tjänstefieringens tre faser

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Husqvarna Group.

Fördelarna med att kunna erbjuda tjänster kopplade till företagets produkter är många. För att komma dit behöver företag gå igenom tre faser, visar en ny avhandling.

Var någonstans är gräsklipparen? Och när behöver den service nästa gång? Att ha sådan produktinformation tillgänglig i telefonen kan vara värdefull. Johan Simonsson, AI-ansvarig vid Husqvarna AI lab, har doktorerat vid KTH för att förstå hur digitaliseringen driver på tjänstefieringen. Han har studerat hur resan från att enbart sälja produkter till att också sälja produkttjänster går till – och identifierar tre faser. Utöver Husqvarna finns flera andra svenska multinationella företag med i studien, och alla har genomgått samma process.

Johan Simonsson är industridoktorand vid KTH och har studerat hur resan mot tjänstefiering går till hos större tillverkningsföretag. Foto: Husqvarna Group.
Första fasen som företagen går igenom är den entreprenöriella fasen. Den kallas så för att det är individer inom företaget som tar initiativ till nya typer av digitala tjänster. Ofta är det individer med nära kontakt med kunder och som drivs av att förbättra kundupplevelsen av produkten. På sin kammare laborerar de fram en tjänstelösning som erbjuds ihop med produkten.

– Det förvånade mig att den första fasen är så individberoende, att entreprenörer inom företaget har en så viktig roll i att visa vägen mot tjänstefierade produkter, säger Johan Simonsson.

Den andra fasen är etableringsfasen. Det är då företaget har insett att den tekniska lösningen för flera produkttjänsteerbjudanden är uppbyggd på samma sätt. Så i stället för att bygga samma tekniska lösning om och om igen, så etablerar företaget en plattform där data delas och nya tjänster kan utformas. Etableringsfasen måste föregås av den entreprenöriella fasen, för utan experimenterandet är det svårt att veta vilka krav man behöver ha på en plattform.

I den tredje och sista fasen, accelerationsfasen, ändrar företaget organisationsstrukturen för att gå i takt med tjänstefieringen. Företaget behöver organiseras mer på tvären när flera produkter har samma tjänst och delar plattform. Om inte detta sker riskerar företaget att fastna i etableringsfasen.

Utmaningar i omställningen

Med en plattform undkommer man flera problem och sparar pengar. Men det finns flera utmaningar med en förändrad organisationsstruktur. Om flera produktchefer, till exempel, vill använda plattformen för att utveckla tjänster till sina respektive produkter, behövs det tydliggöras hur plattformen ska ledas och vem som bestämmer. Man behöver också bestämma hur den ska budgeteras och göra en noggrann utvecklingsplan.

– Utvecklingsplanen är nödvändig för att man ska få en överblick över när vilka produkter och tjänster ska lanseras. Överblicken är viktig, men kan vara en utmaning att få till, förklarar Johan Simonsson.

Kontakta johan.a.simonsson@husqvarnagroup.com

Tips till företag i startgroparna
Till de större tillverkningsföretag som vill börja utveckla och sälja tjänster till sina produkter har Johan Simonsson tre tips:
– Låt experimenterandet ta tid. Utan den entreprenöriella fasen går det inte att bygga en strategi.
– Förstå att transformeringen kommer att ske i tre faser och att det kommer finnas behov att göra förändringar i organisationen efterhand.
– Var medveten om att det kommer att växa fram nya affärsmodeller parallellt med de gamla.

Mer om avhandlingen
Johan Simonsson disputerar 18 mars klockan 10.00 vid KTH. Avhandlingen heter Towards Digital Product-Service Platforms in Manufacturing Firms och går att ladda ner som PDF.———

763

DELA