Fyra fallgropar för cirkulära affärsmodeller

Åse
Karlén
DELA
Foto: Neonbrand/Unsplash.

I strävan efter att bli mer cirkulär finns en del fallgropar. Ny svensk forskning visar hur företag kan undvika dem.

I artikeln The Four Fatal Mistakes Holding Back Circular Business Models konstaterar Johan Frishammar och Vinit Parida att många cirkulära satsningar misslyckas. Haveriet beror ofta på att man inte lyckats träffa överenskommelser som alla parter är nöjda med, att man inte ser bortom sina existerande affärsrelationer, att man missar att involvera kunderna, eller att man inte tänker igenom hur man kan skapa merförsäljning och långvarigt engagemang.

I artikeln delar Frishammar och Parida med sig av sina fyra viktigaste lärdomar som kan öka chanserna att lyckas:

1. Ta hänsyn till alla samarbetande aktörers motiv, och skapa en struktur som tydliggör parternas roll i samarbetet.

2. Se bortom existerande relationer – ett nytt techbolag kan sitta på den cirkulära lösning du behöver.

3. Involvera kunderna på riktigt; cirkulära affärsmodeller bygger på att kunderna är medskapare.

4. Skapa långsiktiga samarbeten, med regelbundna uppföljningar, flexibilitet och tilläggstjänster. Det kan leda till förlängda kontrakt.

Johan Frishammar och Vinit Parida har studerat 15 stora, europeiska, tillverkande företag som har implementerat cirkulära affärsmodeller. Den typen av affärsmodeller innebär att företaget samarbetar med aktörer i sin omvärld för att skapa, fånga och leverera hållbara värden. Målet är att bli mer resurseffektiv och därmed mer miljövänlig, samtidigt som företaget genererar vinst.

I studien ingår företag som ABB, Billerud Korsnäs, Komatsu, LKAB, Metso, Sandvik, Scania och Volvo. Forskarna har genomfört över 100 intervjuer och 12 workshops i de 15 företagen mellan åren 2015 och 2020.

Artikeln har publicerats i MIT Sloan Management Review (nr 3, vol 62, 2021).

Kontakta johan.frishammar@ltu.se
vinit.parida@ltu.se

1937

DELA