NY FORSKNING | Ökad import minskar innovationsviljan

Maria
Gustafsson
DELA
Import till Sverige minskar innovationsviljan
Det finns sedan tidigare kunskap om hur import påverkar innovationsviljan på nationell nivå. Nu kompletterar Olga Lark forskningen med sitt lokala perspektiv. Foto: Canva/Privat.

När tillverkningsföretag får konkurrens av utländska produkter sjunker lusten att innovera. Det visar Olga Larks forskning som fokuserat på vad som händer när importkonkurrensen ökar på lokal nivå.

Grattis, du har nyligen disputerat vid Lunds universitet! En av artiklarna i doktorsavhandlingen handlar om importkonkurrens. Berätta om den.

– Det finns flera tidigare studier som har undersökt vad som händer med innovationsviljan globalt när konkurrensen från importerade produkter ökar. Vissa menar att det avskräcker från att innovera. Andra studier visar att den snarare har en positiv effekt på företagens incitament att produktutveckla. Men då har man främst undersökt vad som händer i hela ekonomin, på nationell nivå. Jag var nyfiken på vad som händer med innovationsviljan hos tillverkningsföretag på kommunal och lokal nivå.

– Jag menar, när en utländsk variant av en svensktillverkad produkt kommer in på marknaden i norra Sverige, är det ganska osannolikt att det påverkar konkurrensnivån i södra Sverige. Företag gör huvudsakligen affärer med andra företag som finns geografiskt nära, så konkurrensen är lokal.

Vad visar resultaten?

– Att tillverkningsföretag avskräcks från att satsa på innovation när konkurrensen från utländska produkter, på kommunal och lokal nivå, ökar. I studien använder jag patent som mått på innovation. Mer exakt visar studien att en 10-procentig ökning av utländsk konkurrens minskar antalet patentansökningar med 4,9 procent.

– Resultaten visar också att både kommuner och lokala arbetsmarknader är relevanta geografiska enheter för att bedöma effekterna av importkonkurrens.

Var det något i din forskning som förvånade dig?

– Jag visste sedan tidigare att det främst är de stora företagen som sysslar med innovation. Trots det förvånades jag över hur liten andel av alla patentansökningar som kommer från tillverkningsföretag. Endast 6 procent av alla patent i mitt urval tillhör tillverkningsföretag. Och av dessa är bara 2 procent tillverkningsföretag som producerar insatsvaror – det vill säga varor som används i tillverkning av andra varor.

Utifrån din forskning, vilka medskick har du till politiker och andra beslutsfattare?

– I ett stort land som Sverige, med varierande lokala industristrukturer, behöver man ta hänsyn till olikheterna när man utformar policyåtgärder för att stärka innovationskapaciteten.

Kontakta olga@lark.ee

Mer om avhandlingen
Olga Lark disputerade nyligen i nationalekonomi vid Lunds universitet med avhandlingen Globalization, Gender Inequality, and Firm Innovation. Utöver studien som beskrivs i den här artikeln ingår tre andra separata studier om globalisering och könsdiskriminering i doktorsavhandlingen. Samtliga studier går att läsa i sin helhet på Olga Larks hemsida.

349

DELA