LISTA | Ett fyrverkeri av entreprenörskapsforskning

Maria
Gustafsson
DELA
House of innovation vid Handelshögskolan i Stockholm leder ligan med flest avhandlingar inom innovation och entreprenörskap 2023.
House of innovation vid Handelshögskolan i Stockholm leder ligan med flest avhandlingar inom innovation och entreprenörskap 2023.

Under 2023 mötte 54 avhandlingar inom innovations- och entreprenörskapsforskningen dagens ljus. Det är nytt rekord – och vi har listan över lärosätena som levererat flest.

Förra året disputerade 54 doktorander vid totalt 17 lärosäten inom områdena innovation, entreprenörskap och småföretagande. Esbri har intervjuat forskarna och skrivit populärvetenskapliga nyhetsartiklar om forskningsresultaten, som finns att läsa i Artiklar.

Nytt rekord

Magnus Aronsson. Foto: Viktor Aronsson.

Sedan den årliga kartläggningen av doktorsavhandlingar startade år 2020 har det varit ett jämnt flöde av avhandlingar, mellan 33 – 37 stycken per år. Den fjärde kartläggningen, för 2023, står därmed för ett nytt rekord med sina 54 till antalet.

– Det är mycket glädjande att innovations- och entreprenörskapsforskningen är så stark i Sverige. Samhället och världen står inför ett antal stora utmaningar, och jag är övertygad om att mycket av den forskning vi bevakar kommer att vara en del av lösningen. Vi är väldigt glada att kunna vara med och sprida all denna samhällsnyttiga forskning, säger Magnus Aronsson, vd på Esbri.

Två raketer i topplistan

De tre lärosäten som toppar listan är Handelshögskolan i Stockholm med 8 stycken avhandlingar, samt Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitetet med 7 stycken vardera.

Medan Lunds universitet har spikat ett jämnt antal avhandlingar de senaste fyra åren, sticker de två andra lärosätena ut i årets lista. Handelshögskolan i Stockholm har de senaste fyra åren levererat totalt 9 avhandlingar på området, varav 8 under 2023. Och Sveriges lantbruksuniversitet spikade totalt 10 avhandlingar de senaste fyra åren, varav 7 under förra året.

Magnus Mähring leder House of innovation vid Handelshögskolan i Stockholm.
Magnus Mähring. Foto: Juliana Wiklund.

Vi frågade representanter för de båda lärosätena vad de tror att den explosionsartade ökningen under förra året beror på.

– House of innovation på Handelshögskolan i Stockholm startade runt 2018-2019. Det är en stor satsning som kraftsamlar kring forskning inom innovation, digitalisering, AI och entreprenörskap. Så anledningen till att så många doktorerade hos oss förra året är att vi nu börjar skörda frukterna av satsningen, säger Magnus Mähring, professor i företagsekonomi och ordförande för Handelshögskolans House of innovation.

Maria Knutson Wedel är rektor på Sveriges lantbruksuniversitet och står uteomhus framför ett träd.
Maria Knutson Wedel. Foto: Jenny Svennås-Gillner.

– Det är ett resultat av både slump och medveten ekonomisk satsning på ämnesområdet företagsledning. Oavsett, är det väldigt roligt och betryggande att se att SLU kan bidra till mer kunskap om entreprenörskap i gröna näringar. Jag tror det är en avgörande faktor i en omställning mot ökad hållbarhet, säger Maria Knutson Wedel, rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Kvinnorna dominerar forskningen

Av de 54 doktorsavhandlingar som spikades under 2023, är 33 utförda av kvinnor och 21 av män. Året innan var könsfördelningen jämn, medan kvinnorna stod för dubbelt så många doktorsavhandlingar på området under 2021.

Mer om listan

Listan är baserad på de doktorsavhandlingar inom områdena innovation, entreprenörskap och småföretagande som Esbris redaktion har identifierat under 2023. Esbri intervjuar forskarna och skriver populärvetenskapliga artiklar som vanligtvis publiceras på esbri.se några dagar före disputation. 

Till tidigare listor

2022

2021

Till listan över vika lärosäten som levererat flest avhandlingar över tid.

LÄROSÄTEANTAL AVHANDLINGAR 2023 (2022)
Handelshögskolan i Stockholm8 (0)
Lunds universitet7 (7)
Sveriges lantbruksuniversitet7 (1)
Luleå tekniska universitet5 (2)
Högskolan i Jönköping4 (2)
Stockholms universitet4 (6)
Göteborgs universitet3 (1)
Linköpings universitet3 (3)
Blekinge tekniska högskola2 (1)
Chalmers2 (2)
KTH2 (5)
Linnéuniversitetet2 (1)
Högskolan i Dalarna1 (0)
Högskolan i Halmstad1 (1)
Södertörns högskola1 (0)
Uppsala universitet1 (2)
Örebro universitet1 (1)
  
TOTALT54 (37)

485

DELA