BOKTIPS | Konsten att skapa bra idéer

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Berrett-Koehler Publishers.

Vad skiljer sig en bra idé från en dålig idé? Det kan var svårt att urskilja i en värld full av kreativa människor och tankar. Men enligt professorn och författaren Robin Landa kommer de flesta människor ofta med trötta idéer. Med boken The new art of ideas – unlock your creative potential vill hon rusta läsarna att bli kreativa tänkare med värdefulla idéer. Detta för att kunna konkurrera och producera allt bättre i en global ekonomi.

Boken presenterar en enkel metod för att utveckla idéer inom affärsverksamhet, forskning och konst/design. Boken inleds med några kapitel kring hur vi får tillgång till vår kreativa potential. Därefter presenteras tre G-metoden som ska hjälpa oss att komma på eller förstärka bra idéer; Goal, vad har du för mål med idéen? Gap, vad fyller den för tomrum? och Gain, vilken vinst skapar den för någon, samhället eller planeten?

Läsaren kan göra anteckningar i boken, och i slutet finns en handlingsplan för att få i gång det kreativa idéarbetet. Boken vänder sig till yrkesverksamma, konsulter, lärare och konstnärer/designers. Värt att notera är att med vinst menar författaren inte bara ekonomisk vinst. Det handlar lika mycket om vad människor och planeten tjänar på idéen. Så vad är då en riktigt bra idé? Jo, en som förändrar spelplanen helt och hållet.

Titel: The New Art of Ideas – unlock your creative potential
Författare: Robin Landa
Förlag: Berrett-Koehler Publishers
Utgivningsår: 2022
ISBN: 978-1-5230-0207-8

544

DELA