LISTA | Lärosätena som levererar flest avhandlingar inom entreprenörskap och innovation

Maria
 Gustafsson
DELA
Jönköping university leder ligan med flest avhandlingar under 2020 och 2021. Förra året var det dubbelt så många kvinnor än män som disputerade inom innovations- och entreprenörskapsområdet.

Innovations- och entreprenörskapsforskningen har knappast stått still under pandemin. Nästan 70 avhandlingar har levererats från lärosäten över hela landet. Vi har listan över dem som har varit flitigast.

Under 2020 och 2021 levererade totalt 19 svenska lärosäten 68 stycken avhandlingar inom området innovation och entreprenörskap. Avhandlingarna är jämnt fördelade över åren.

Jönköping university var lärosätet med flest avhandlingar, 10 stycken, under tidsperioden.

– Det är glädjande att se att forskningsområdet frodas på svenska lärosäten. Området är till sin natur ständigt aktuellt. Att vi i Jönköping, trots vår relativa litenhet, står för störst volym i landet kan kanske verka överraskande vid en första anblick, men det är ett resultat av medveten fokusering kring att vara en av världens mest spännande miljöer inom innovations- och entreprenörskapsforskning, säger Jerker Moodysson, vd och akademisk ledare vid JIBS, Jönköping university.

Linköpings universitet levererade totalt 7 stycken och intar därmed en andraplats i listan. Tredjeplatsen delas av lärosätena Chalmers, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet samt Uppsala universitet där fem avhandlingar per lärosäte har lagts fram under 2020 och 2021. Lunds universitet hade samtliga av sina fem avhandlingar framlagda under 2021.

Malmö universitet, Mittuniversitetet och Handelshögskolan i Stockholm ligger sist i listan med en avhandling vardera under de senaste två åren.

Under 2021 var det Jönköping university och Lunds universitet som toppade listan med flest avhandlingar, fem stycken vardera.

– Vi är glada att pandemin inte har hindrat forskningen, flödet med nya avhandlingar har varit jämt och stabilt de senaste två åren. Sedan 2020 är vi ännu mer nyhetsinriktade i vårt arbete med att sprida forskningsbaserad kunskap genom populärvetenskaplig journalistik. Vår ambition är att vara först med att publicera nyheter om samtliga avhandlingar inom vårt område på esbri.se, säger Magnus Aronsson, vd på Esbri.

Kvinnorna dominerade innovations- och entreprenörskapsforskningen

Under 2021 var det dubbelt så många kvinnor än män som disputerade på området innovation och entreprenörskap. Det visar Esbris kartläggning.

Om listan

Listan är framtagen av Esbri utifrån Kunskapsbanken med populärvetenskapliga artiklar om forskning inom innovations- och entreprenörskapsforskningen 2020 och 2021. Esbri intervjuar annat de doktorander som lägger fram avhandlingar om innovation och entreprenörskap. Artiklarna publiceras på esbri.se normalt några dagar före disputation.

TILL AVHANDLINGSLISTAN———–

1533

DELA