Öppenhet och ödmjukhet gör ett bra ekosystem

Maria
Gustafsson
DELA
Jasna Pocek har studerat vad som krävs för att ett entreprenöriellt ekosystem ska ge bästa möjliga förutsättningar för entreprenörskap och innovation. Foto: Unsplash och Natanya Meyer.

Vad krävs för ett framgångsrikt entreprenöriellt ekosystem? Jasna Pocek, Sten K Johnson Center for Entrepreneurship vid Lunds universitet, har synat sina egna korridorer och hittat nycklarna.

Universitet, inkubatorer, acceleratorer, multinationella företag och innovationsmyndigheten Vinnova – de är exempel på aktörer i ett entreprenöriellt ekosystem. Forskaren Jasna Pocek har studerat interaktionen mellan aktörerna i Lunds universitets entreprenöriella ekosystem och hur den påverkar dynamiken.

– De interagerar och utbyter information och resurser med ett gemensamt
mål – att skapa gynnsamma villkor för entreprenörskap och innovation. Min forskning visar att hur de interagerar med varandra påverkar dynamiken i ekosystemet, vilket i sin tur påverkar det gemensamma målet, säger Jasna Pocek.

När interaktioner och relationer är samarbetsinriktade och går smidigt är det bra för dynamiken.

– Det låter enkelt men är svårt att uppnå i praktiken när det är så många involverade och alla har sina egna agendor. Det gemensamma målet glöms lätt bort då.

Dela resurser, vara öppen för andras perspektiv och ha ett engagemang för entreprenörskapsprocesser är bra förhållningssätt när man jobbar i ett ekosystem, visar Poceks forskning.

– Att vara ödmjuk inför att man inte sitter på all kunskap själv är också bra för dynamiken. Är aktörerna villiga att inspireras och lära av andra är det gynnsamt för entreprenörskap och innovation i stort, förklarar hon.

Varför är din forskning viktig?

– Lunds universitets ekosystem är framgångsrikt, och det är viktigt att sprida kännedom om hur aktörerna här interagerar, så att andra kan ta efter. Den visar även på hur viktigt det är att de lokala och de nationella aktörerna i ekosystemet kommer överens för att villkoren ska vara gynnsamma för entreprenörskap och innovation, säger Jasna Pocek.

Kontakta jasna.pocek@fek.lu.se

Mer om forskningen

Forskningsartikeln heter Tendencies towards integration and disintegration of the entrepreneurial ecosystem: an institution-based view of the dynamics och är publicerad i tidskriften European Planning Studies.———–

909

DELA