ESBRIs VALPANEL: Ester Barinaga

Maria
Gustafsson
DELA
Ester Barinaga, professor i entreprenörskap vid Sten K Johnson Centrum för Entreprenörskap, Lunds universitet. Foto: Johan Persson.

Valet närmar sig med stormsteg. Vilka politiska åtgärder krävs egentligen för att stärka entreprenörskap och innovation i Sverige? Esbri har pratat med åtta stycken professorer på området, och presenterar svaren löpande här på webben och i sociala medier. Ester Barinaga säger så här:

– Politikerna måste börja se socialt entreprenörskap och civilsamhällets roll i samhället som långsiktig. Projektifieringen är förödande för de sociala insatser som görs. När sociala företag förväntas kommersialiseras och stå på egna ben efter avslutat projekt stryps finansieringen – även om projektet levererat fantastiska resultat. Och ett nytt projekt måste påbörjas för att kunna fortsätta den sociala insatsen. Men sociala insatser kan per definition inte kommersialiseras. Det finns en kunskapslucka bland politiker och byråkrater här. Sociala entreprenörer med fokus på social rättvisa fungerar inte på en marknad, de är något helt annat.

– Därför behöver en långsiktig finansiering säkerställas. Annars sker som i dag, att kompetent personal med upparbetade relationer i socialt utsatta områden och kontexter lämnar projektet för andra mer stabila inkomster. I längden orkar människor inte med ovissheten kring finansiering och således sin egen försörjning.

– Integration, till exempel, sker inte på ett halvår. Det tar många år. När projekt börjas om stup i kvarten och projektmedarbetare byts ut, skadar det tilliten hos målgruppen och den sociala verksamhetens nätverk inom målgruppen. Tillit och kunskap tar tid att bygga upp. Därför är det så otroligt viktigt, för målgruppen och hela samhället, att socialt entreprenörskap ses som en långsiktig samhällsinsats. Inte bara som ett treårigt projekt.

Kontakta ester.barinaga@fek.lu.se

Läs även svaren från:

Caroline Wigren-Kristoferson, Malmö universitet
Ivo Zander, Uppsala universitet
Jerker Moodyson, Jönköping university
Malin Malmström, Luleå tekniska universitet
Maureen McKelvey, Göteborgs universitet
Pontus Braunerhjelm, KTH
Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm

564

DELA